Huyện Krông Pắc: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho đối tượng 4
Cập nhật lúc 14:34, Thứ Tư, 26/09/2018 (GMT+7)
.
Ngày 25-9, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Krông Pắc đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4, khóa IV năm 2018.
 
Tham dự lớp bồi dưỡng có trên 150 học viên là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và một số giáo viên, người lao động của các trường tiểu học trên địa bàn huyện.  
 
Trong thời gian 4 ngày (từ 25 đến 28-9), các học viên được học tập các chuyên đề: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, Nghĩa vụ quân sự, An ninh quốc gia, Dân quân tự vệ; Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng- an ninh; Xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Một số vấn đề cơ bản đảm bảo an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế - xã hội trong tình hình mới; Quản lý bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong tình hình mới…
 
Các học viên tham dự lớp tập huấn.
Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng.
 
Lớp tập huấn nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối chính sách quân sự của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong tình hình mới. Qua đó đề cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tuyên truyền, vận động mọi người tham gia phòng, chống âm mưu của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
Đăng Triều
 
,