Xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới
Cập nhật lúc 17:28, Thứ Sáu, 02/11/2018 (GMT+7)
.
Sáng 2-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố.
 
Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội; cấp ủy, chính quyền địa phương và Đảng ủy Quân sự các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh nói chung, trong đó có nhiệm vụ xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới theo nội dung Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị.
 
Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu phát biểu kết luận hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu phát biểu tại hội nghị

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương, góp phần xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh gắn với quá trình hoàn chỉnh thế trận của khu vực phòng thủ. Đến nay, toàn tỉnh có 136/184 chi bộ quân sự cấp xã có cấp ủy, tăng 67,21% so với năm 2008;100% thôn, buôn đều có đảng viên, tổ chức đảng. Đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 20,83%; đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 12,6%. Công tác tuyển quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu được giao. Bên cạnh đó, cấp ủy đảng các cấp bảo đảm giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện về mọi mặt đối với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ ở địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận trao đổi về những kết quả đạt được, chỉ ra khó khăn, hạn chế, nguyên nhân; đồng thời rút kinh nghiệm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong thời gian đến nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong những năm tiếp theo.
 
Các đại biểu trao đổi tại hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị trao đổi về công tác  xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu khẳng định: Xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình hiện nay là nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và độ tin cậy của lực lượng vũ trang trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ; triển khai thực hiện tốt Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên; tiếp tục chỉ đạo, quan tâm đầu tư xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà...
 
Quỳnh Anh
 
,