Sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019
Cập nhật lúc 15:59, Thứ Ba, 24/09/2019 (GMT+7)
.
Sáng 24-9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) giai đoạn 2009 – 2019.
 
Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà chủ trì hội nghị.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Trong 10 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và lực lượng vũ trang trong tỉnh đã triển khai sâu rộng hiệu quả, thiết thực nhiệm vụ xây dựng nền QPTD đến mọi tầng lớp nhân dân.
 
Tỉnh đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tế và khả năng của mỗi địa phương, tạo sự gắn kết và bố trí phù hợp giữa kinh tế - xã hội với quốc phòng theo quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu chỉ đạo hội nghị
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu chỉ đạo hội nghị
 
Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương, góp phần xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh gắn với xây dựng nền QPTD.
 
Cụ thể, về quân sự: công tác huấn luyện, diễn tập, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, đúng chương trình; công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã được quan tâm, đầu tư. Về biên phòng: Lực lượng đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác; tham gia hiệu quả việc đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Về an ninh: Lực lượng công an các cấp kết hợp phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được xây dựng vững mạnh về mọi mặt; không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, trình độ, năng lực nghiệp vụ và kiến thức pháp luật để giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định tình hình ngay tại cơ sở...
 
Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân
Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền QPTD giai đoạn 2009 – 2019.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong quán triệt thực hiện nghị quyết, chương trình của cấp trên để xây dựng nền QPTD, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở các cấp, lấy địa bàn thôn, buôn làm nền tảng, lấy xây dựng Đảng làm nòng cốt; tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang tỉnh; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, gắn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh...
 
Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà
Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền QPTD giai đoạn 2009 – 2019
 
Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền QPTD giai đoạn 2009 – 2019.
 
Quỳnh Anh
 
,