Trung đoàn 584 phát động thi đua "75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng"
Cập nhật lúc 14:22, Thứ Năm, 10/10/2019 (GMT+7)
.
Trung đoàn 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) vừa tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng”.
 
Đợt thi đua gồm các nội dung, chỉ tiêu: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; dân chủ, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả.
 
Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung đoàn 584 quyết tâm hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua
Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung đoàn 584 ký kết thi đua
 
Biến nhận thức, quyết tâm thành hành động cụ thể, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện mô hình trách nhiệm trong nhiệm vụ chính trị trung tâm như: “Vườn rau trách nhiệm”, “Bữa cơm trách nhiệm”, “Công tác tham mưu giúp việc trách nhiệm”, “Thao trường trách nhiệm”… nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, chiến sĩ toàn Trung đoàn trong thực hiện nhiệm vụ; gắn trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, tập thể trong thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cao, chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền biên giới, vùng trời của Tổ quốc; tích cực tham gia hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng, chương trình nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ XII, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân nhân…
 
Đợt thi đua diễn ra từ nay đến ngày 22-12-2019.
 
Quỳnh Anh
 
 
,