Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2020
Cập nhật lúc 08:21, Thứ Tư, 25/12/2019 (GMT+7)
.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2020.
 
Đợt phát động có chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, với tư tưởng chỉ đạo “Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, tập trung trí tuệ, giữ vững kỷ cương, đề cao nêu gương, thi đua quyết thắng”.
 
Chiến sĩ Tiểu đoàn 303 (Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tham gia huấn luyện trên thao trường
Chiến sĩ Tiểu đoàn 303 (Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) luyện tập trên thao trường
 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị cấp ủy, chỉ huy và Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả những nội dung cơ bản: tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các chiến lược về quân sự, quốc phòng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; triển khai toàn diện, đồng bộ phong trào Thi đua Quyết thắng, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua đề ra; tập trung thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện “3 khâu đột phá” (đột phá về huấn luyện và đào tạo; đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật của bộ đội; đột phá về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, năng lực tham mưu, quản lý Nhà nước về quốc phòng của cơ quan quân sự cấp huyện, xã) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành…
 
Quỳnh Anh
 
,