Huyện Ea Kar chưa có xã nào đạt tiêu chí số 4 về điện nông thôn
Cập nhật lúc 16:20, Thứ Hai, 28/09/2015 (GMT+7)
UBND huyện Ea Kar cho biết, đến thời điểm này trên địa bàn huyện chưa có xã nào đạt tiêu chí số 4 về điện trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Cụ thể, nhiều thôn, buôn chưa phủ kín điện hoàn toàn, một số địa bàn có điện nhưng rất yếu, không đáp ứng nhu cầu sử dụng, đường dây sau công tơ không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, các nhánh tổng mất an toàn. Riêng Ea Ô – xã điểm nông thôn mới của tỉnh, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn cũng mới chỉ đạt 80,5% và dự kiến đến năm 2017 mới hoàn thành tiêu chí này. Bên cạnh đó, còn có 8 thôn, buôn chưa có điện, gồm: thôn 3 (xã Cư Elang), buôn Xê Đăng (Ea Sar), buôn Ea Kông và thôn 4 (Ea Sô), thôn Ea Kung (Cư Huê), thôn Tiến Đông (Ea Tyh), thôn Ea Bớt (Cư Bông) và thôn Ninh Thanh 2 (Ea Kmút). 

 

Đường điện người dân tự kéo tái thôn Tứ Xuân, xã Cư Huê
Đường điện người dân tự kéo tái thôn Tứ Xuân, xã Cư Huê
Minh Thông
 
,