Trên 106 tỷ đồng thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả"
Cập nhật lúc 09:15, Thứ Tư, 24/06/2020 (GMT+7)
.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2020.

Các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng quan về chương trình và kế hoạch thực hiện tại tỉnh; kết quả thực hiện chương trình giai đoạn 2016 - 2019; kế hoạch năm 2020...

Theo đó, tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh đã đấu nối cấp nước cho 7.109 hộ/14.000 hộ (đạt 51% kế hoạch giai đoạn 2016 – 2019). Đối với chỉ số giải ngân vệ sinh toàn xã, từ năm 2016 đến 2019, toàn tỉnh có 19 xã đạt vệ sinh toàn xã. Tổng nguồn vốn đã được bố trí và giải ngân từ năm 2016 - 2019 trên 95,7 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương trên 80,7 tỷ đồng, vốn UBND tỉnh vay hơn 5,6 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh đối ứng trên 9,4 tỷ đồng.

434
Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo kế hoạch, trong năm 2020, tỉnh tiếp tục triển khai thi công 2 tiểu dự án cấp nước cho cộng đồng dân cư, hoàn thành hồ sơ chuẩn bị đầu tư và khởi công 4 tiểu dự án; lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư 1 tiểu dự án với dự kiến số đấu nối là 3.130 hộ; thực hiện rà soát kiểm đếm đấu nối bền vững năm 2020 là 1.850 đấu nối; thi công 47 công trình cấp nước và vệ sinh trường học tại xã vệ sinh toàn xã; hỗ trợ xây dựng 1.916 nhà tiêu hộ gia đình; nâng cấp, sửa chữa 13 công trình cấp nước và vệ sinh trạm y tế.

Tổng kế hoạch vốn được giao năm 2020 trên 106,6 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương là 90,1 tỷ đồng, vốn do UBND tỉnh vay hơn 8,26 tỷ đồng, còn lại là vốn đối từ ngân sách tỉnh.

Đến hết 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh đã hoàn thành thi công 1 công trình cấp nước Tân Tiến (huyện Krông Pắc), đang thi công công trình cấp nước Dang Kang (huyện Krông Bông), tiếp tục lập hồ sơ đầu tư 5 công trình cấp nước; đang thi công 6 công trình vệ sinh trường học.

Đắk Lắk là 1 trong 21 tỉnh được Trung ương chọn triển khai Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” từ năm 2016. Chương trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ quản, Ngân hàng Thế giới là nhà tài trợ cho vay với tổng số vốn là 200 triệu USD, trong đó Đắk Lắk là 10,126 triệu USD, thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2020 với mục tiêu chính cần đạt là 14.000 đấu nối cấp nước, 30 xã đạt vệ sinh toàn xã. Đây là chương trình giải ngân dựa trên kết quả nên các chính sách, cơ chế, quy định có những ràng buộc, khó trong quá trình triển khai thực hiện. Tuy vậy, chương trình sẽ góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của tỉnh.

Nguyễn Xuân

 

,