• Câu 1. Luật Cạnh tranh năm 2004 được sửa đổi bổ sung năm 2018 trong hoàn cảnh nào?
  09:11 | 23/03/2019
 • Theo Điều 31 Luật Quốc phòng thì tài sản phục vụ quốc phòng là tài sản công do Nhà nước thống nhất quản lý và bảo đảm bao gồm:
  09:40 | 15/03/2019
 • - Lực lượng vũ trang nhân dân gồm Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ.
  10:57 | 08/03/2019
 • Theo Điều 21 Luật Quốc phòng thì: Thiết quân luật là biện pháp quản lý nhà nước đặc biệt có thời hạn do quân đội thực hiện.
  11:08 | 01/03/2019
 • - Khi Tổ quốc bị xâm lược, Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh. Khi hành vi xâm lược được chấm dứt trên thực tế, Quốc hội quyết định bãi bỏ tình trạng chiến tranh.
  10:56 | 24/02/2019
 • Theo quy định tại Điều 12 Luật Quốc phòng, Nhà nước có những chính sách sau:
  18:04 | 17/02/2019
 • Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Quốc phòng thì khu vực phòng thủ là bộ phận hợp thành phòng thủ quân khu, bao gồm các hoạt động về chính trị, tinh thần, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học
  10:12 | 26/01/2019
 • Theo quy định tại Điều 6 Luật Quốc phòng thì các hành vi bị cấm bao gồm:
  08:42 | 19/01/2019
 • Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 (gọi là Luật) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18-6-2018
  07:16 | 13/01/2019
 • Việc cung cấp thông tin quy hoạch cho cơ quan, tổ chức, cá nhân được quy định như sau:
  09:40 | 06/01/2019
 • Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch để thẩm định quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng.
  14:36 | 29/12/2018
 • Thẩm quyền tổ chức lập quy hoạch được quy định như sau:
  09:59 | 23/12/2018
 • Các chính sách của nhà nước về hoạt động quy hoạch được quy định như sau:
  10:56 | 16/12/2018
 • Luật Quy hoạch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24-11-2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019
  06:35 | 09/12/2018
 • Trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc chuyên trang trên mạng xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân không được cung cấp, đăng tải, truyền đưa thông tin có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  08:26 | 02/12/2018
 • Hành vi tấn công mạng và hành vi có liên quan đến tấn công mạng bao gồm những hành vi sau:
  17:23 | 25/11/2018
 • Tuyên truyền, đối thoại về chính sách bảo hiểm và pháp luật lao động cho đoàn viên, người lao động

  Liên đoàn Lao động huyện Krông Năng vừa phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại về Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) và pháp luật lao động cho chủ sử dụng lao động, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn huyện.
  22:29 | 16/11/2018
 • Thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm:
  15:31 | 16/11/2018
 • Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia chủ trì, phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có thẩm quyền thường xuyên thực hiện giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý
  16:11 | 10/11/2018
 • Kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được thực hiện trong trường hợp sau đây:
  15:18 | 04/11/2018
 • Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia là hệ thống thông tin khi bị sự cố, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt, tấn công hoặc phá hoại sẽ xâm phạm nghiêm trọng an ninh mạng.
  10:42 | 28/10/2018
 • Ưu tiên bảo vệ an ninh mạng trong quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và đối ngoại.
  11:47 | 21/10/2018
 • An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
  11:33 | 12/10/2018
 • Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng cháy chữa cháy cho học sinh

  Công an huyện Ea Súp vừa phối hợp với Trường THCS Quang Trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, giáo viên và hơn 800 học sinh của nhà trường.
  17:48 | 14/11/2018
 • Cơ sở mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
  10:25 | 07/10/2018
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  15:31 | 29/09/2018
 • Xây dựng nội dung về bảo vệ, bảo tồn nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái thủy sinh trong kế hoạch quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ;
  06:00 | 23/09/2018
 • Đối tượng bảo vệ nguồn lợi thủy sản bao gồm các loài thủy sản, môi trường sống của loài thủy sản, khu vực tập trung sinh sản, khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống và đường di cư của loài thủy sản
  08:17 | 16/09/2018
 • Tổ chức, quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản, bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, du lịch giải trí gắn với hoạt động thủy sản trong khu vực được giao quyền quản lý;
  08:15 | 08/09/2018
 • Hủy hoại nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái thủy sinh, khu vực tập trung sinh sản, khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống, nơi cư trú của các loài thủy sản.
  08:39 | 01/09/2018
 • Luật Thủy sản áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động thủy sản hoặc có liên quan đến hoạt động thủy sản trong nội địa, đảo, quần đảo và vùng biển Việt Nam; tổ chức, cá nhân Việt Nam khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam.
  11:05 | 26/08/2018
 • Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao rừng phòng hộ được quy định sao?
  08:55 | 19/08/2018
 • Quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững theo Quy chế quản lý rừng, quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;
  08:12 | 11/08/2018
 • Điều 61 của Luật quy định dịch vụ môi trường rừng gồm các loại sau:
  08:57 | 05/08/2018
 • Theo khoản 1 Điều 52 của Luật thì đối với vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài – sinh cảnh thì việc khai thác lâm sản được quy định như sau:
  07:52 | 28/07/2018
 • Cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có trách nhiệm bảo vệ rừng theo quy định của Luật, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y và quy định khác của pháp luật có liên quan;
  08:11 | 21/07/2018
 • Tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái quy định của pháp luật diễn biến phức tạp, có nguy cơ làm suy giảm nghiêm trọng tài nguyên rừng;
  06:31 | 14/07/2018
 • Thành lập ban quản lý rừng đặc dụng đối với vườn quốc gia; khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài – sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan có diện tích tập trung từ 3.000 ha trở lên.
  08:25 | 07/07/2018
 • Theo Điều 15 của Luật thì việc giao rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác dựa trên các căn cứ sau:
  07:02 | 01/07/2018
 • Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 (gọi là Luật) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15-11-2017
  08:48 | 23/06/2018
 • Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ
  08:48 | 16/06/2018
 • Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.
  06:59 | 09/06/2018
 • Người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 185 của BLHS năm 2015, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
  16:51 | 02/06/2018
 • Người nào vô ý làm chết người thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.
  08:53 | 26/05/2018
 • Người nào hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực có tổ chức hoặc cướp phá tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm chống chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:
  08:31 | 19/05/2018
 • Điều 100 BLHS năm 2015 quy định hình phạt cải tạo không giam giữ áp dụng với người dưới 18 tuổi phạm tội như sau:
  09:00 | 13/05/2018
 • Theo khoản 2 Điều 91 BLHS năm 2015 thì người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tự nguyện khắc phục phần lớn hậu quả, nếu không thuộc trường hợp miễn trách nhiệm hình sự theo quy định
  08:58 | 05/05/2018
 • Khoản 2 Điều 60 BLHS năm 2015 quy định về thời hiệu thi hành bản án hình sự đối với người bị kết án như sau:
  08:32 | 21/04/2018
 • Điều 34 BLHS năm 2015 quy định hình phạt cảnh cáo được áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng chưa đến mức miễn hình phạt.
  07:16 | 14/04/2018
 • Tại khoản 1 Điều 46 BLHS năm 2015 quy định có 3 biện pháp tư pháp áp dụng đối với người phạm tội đó là: Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm; trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi; bắt buộc chữa bệnh.
  07:05 | 07/04/2018
 • Điều 15 BLHS năm 2015 quy định "Phạm tội chưa đạt" là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội.
  09:53 | 31/03/2018
 • Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra;
  07:02 | 24/03/2018
 • Hiểu và giải quyết đúng chế độ thai sản đối với lao động là nam giới

  Trước đây, chỉ có lao động nữ tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) mới được hưởng chế độ thai sản. Từ năm 2016 trở đi, chế độ thai sản được áp dụng đối với cả lao động là nam giới có tham gia BHXH; tuy nhiên, phạm vi, mức hưởng chế độ này của nam hạn hẹp hơn so với lao động nữ.
  06:38 | 18/03/2018
 • Từ ngày 18-3, Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.
  16:22 | 17/03/2018
 • Bộ luật Hình sự năm 2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 27-11-2015 và được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 12/2017/QH14, ngày 20-6-2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018 (sau đây gọi chung là BLHS năm 2015).
  09:18 | 17/03/2018
 • Nội dung thương lượng, kết quả thương lượng về các thiệt hại được bồi thường, mức bồi thường phải phù hợp với quy định của Luật này.
  07:44 | 11/03/2018
 • Người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự, công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật, người bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc trái pháp luật thì được phục hồi danh dự.
  08:03 | 04/03/2018
 • Chi phí gửi đơn thư đến cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền giải quyết được tính theo biên lai cước phí bưu chính với giá trị được xác định tại thời điểm thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường hoặc tại thời điểm Tòa án cấp sơ thẩm xác định giá trị thiệt hại.
  10:13 | 25/02/2018
 • .
.