• Việc thực hiện Quyết định đặc xá trong trường hợp đặc biệt được quy định như sau:
  06:23 | 22/12/2019
 • Theo quy định của Luật Đặc xá người được đặc xá những quyền sau:
  09:14 | 15/12/2019
 • Theo quy định của Luật Đặc xá năm 2018 thì việc lập danh sách, hồ sơ của người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá thực hiện như sau:
  23:41 | 07/12/2019
 • Tập huấn, trao đổi nghiệp vụ về công tác chống hàng giả

  Ngày 6-12, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã tổ chức tập huấn, trao đổi nghiệp vụ về công tác chống hàng giả trên địa bàn.
  12:05 | 07/12/2019
 • Huyện Ea Súp: 3.350 bài tham dự cuộc thi Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015

  UBND huyện Ea Súp vừa tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015.
  23:30 | 06/12/2019
 • Người được đề nghị đặc xá có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
  08:31 | 29/11/2019
 • Người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được đề nghị đặc xá khi có đủ các điều kiện sau:
  15:29 | 23/11/2019
 • Việc công bố, thông báo, niêm yết Quyết định về đặc xá được thực hiện như sau:
  06:59 | 16/11/2019
 • Luật Đặc xá 2018 được Quốc hội thông qua ngày 19-11-2018, bao gồm 6 chương với 39 điều.
  07:15 | 09/11/2019
 • Câu 35. Theo quy định của Luật Trồng trọt thì tổ chức, cá nhân canh tác có nghĩa vụ như thế nào trong canh tác?
  09:48 | 02/11/2019
 • Theo quy định tại khoản 1 Điều 66 Luật Trồng trọt thì công nghệ cao được ưu tiên và khuyến khích ứng dụng trong canh tác bao gồm:
  08:42 | 26/10/2019
 • Điều 59 Luật Trồng trọt quy định về việc sử dụng sinh vật có ích như sau:
  08:59 | 20/10/2019
 • Theo quy định tại Điều 43 Luật Trồng trọt thì việc xuất khẩu phân bón thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại, quản lý ngoại thương hoặc theo yêu cầu của nước nhập khẩu.
  08:42 | 13/10/2019
 • Khoản 1 và khoản 2 Điều 39 Luật Trồng trọt quy định về việc khảo nghiệm phân bón như sau:
  08:13 | 05/10/2019
 • Theo quy định tại Điều 36 Luật Trồng trọt thì yêu cầu về công nhận phân bón lưu hành được quy định như sau:
  08:57 | 28/09/2019
 • Điều 25 Luật Trồng trọt quy định yêu cầu chung đối với việc quản lý chất lượng giống cây trồng gồm:
  09:27 | 21/09/2019
 • Điều 17 Luật Trồng trọt quy định tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng phải đáp ứng các điều kiện sau:
  09:40 | 15/09/2019
 • Điều 9 Luật Trồng trọt quy định 10 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động trồng trọt, gồm:
  08:29 | 08/09/2019
 • - Luật Trồng trọt được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19-11-2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2020 gồm 7 Chương, 85 Điều.
  08:32 | 31/08/2019
 • Theo quy định tại Điều 69 Luật Chăn nuôi, tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi phải thực hiện các yêu cầu sau đây:
  08:55 | 25/08/2019
 • Điều 56 Luật Chăn nuôi quy định chăn nuôi nông hộ phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
  09:58 | 17/08/2019
 • Điểm b Khoản 1 Điều 39 Luật Chăn nuôi quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn, trừ trường hợp cấp, cấp lại, thu hồi
  08:53 | 11/08/2019
 • Khoản 2 Điều 23 Luật Chăn nuôi quy định cá nhân làm dịch vụ thụ tinh nhân tạo, cấy truyền phôi giống vật nuôi phải thực hiện các yêu cầu sau đây:
  09:11 | 03/08/2019
 • Theo quy định tại Điều 18 Luật Chăn nuôi, đối với giống vật nuôi và sản phẩm giống vật nuôi lưu thông trên thị trường phải đáp ứng các yêu cầu sau:
  08:45 | 27/07/2019
 • Luật Chăn nuôi được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19-11-2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2020, được công bố theo Lệnh số 11/2018/L-CTN ngày 3-12-2018 của Chủ tịch nước. Luật Chăn nuôi có 8 chương, 83 điều.
  08:24 | 21/07/2019
 • Người có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ là người giải quyết tố cáo, cụ thể: Người giải quyết tố cáo có trách nhiệm bảo vệ bí mật thông tin,
  08:48 | 14/07/2019
 • Bảo vệ người tố cáo là việc bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo; bảo vệ vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo, vợ, chồng, cha đẻ,
  08:40 | 06/07/2019
 • Người giải quyết tố cáo ra quyết định đình chỉ việc giải quyết tố cáo khi có một trong các căn cứ sau đây:
  07:34 | 30/06/2019
 • Không. Tố cáo được thụ lý khi có đủ 4 điều kiện sau đây: (1) Tố cáo được thực hiện theo trình tự, thủ tục của pháp luật; (2) Người tố cáo có đủ năng lực hành vi dân sự;
  07:32 | 22/06/2019
 • Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thì sẽ được người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo viết đơn tố cáo hoặc ghi lại nội dung tố cáo bằng văn bản và yêu cầu người tố cáo ký tên
  08:28 | 16/06/2019
 • Câu 7. Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo?
  08:34 | 09/06/2019
 • Luật Tố cáo năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12-6-2018, bao gồm 9 chương với 67 điều.
  06:48 | 02/06/2019
 • Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
  07:48 | 26/05/2019
 • 1. Tổ chức, cá nhân phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh có trách nhiệm thông báo và cung cấp thông tin, chứng cứ cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.
  08:19 | 18/05/2019
 • 1. Bên khiếu nại là tổ chức, cá nhân có hồ sơ khiếu nại quy định tại Điều 77 của Luật này được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tiếp nhận, xem xét để điều tra theo quy định tại Điều 78 của Luật này có các quyền sau đây:
  09:25 | 12/05/2019
 • Luật Cạnh tranh quy định trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh cụ thể như sau:
  08:01 | 05/05/2019
 • 1.Xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh dưới các hình thức sau đây:
  09:49 | 28/04/2019
 • Câu 19. Luật Cạnh tranh quy định thế nào đối với hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm?
  09:45 | 20/04/2019
 • Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ra quyết định chấp thuận hoặc quyết định không chấp thuận cho các bên được hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của Luật này; trường hợp không chấp thuận cho các bên được hưởng miễn trừ phải nêu rõ lý do.
  14:01 | 12/04/2019
 • Doanh nghiệp dự định tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ tại Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.
  14:28 | 06/04/2019
 • Câu 1. Luật Cạnh tranh năm 2004 được sửa đổi bổ sung năm 2018 trong hoàn cảnh nào?
  09:11 | 23/03/2019
 • Theo Điều 31 Luật Quốc phòng thì tài sản phục vụ quốc phòng là tài sản công do Nhà nước thống nhất quản lý và bảo đảm bao gồm:
  09:40 | 15/03/2019
 • - Lực lượng vũ trang nhân dân gồm Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ.
  10:57 | 08/03/2019
 • Theo Điều 21 Luật Quốc phòng thì: Thiết quân luật là biện pháp quản lý nhà nước đặc biệt có thời hạn do quân đội thực hiện.
  11:08 | 01/03/2019
 • - Khi Tổ quốc bị xâm lược, Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh. Khi hành vi xâm lược được chấm dứt trên thực tế, Quốc hội quyết định bãi bỏ tình trạng chiến tranh.
  10:56 | 24/02/2019
 • Theo quy định tại Điều 12 Luật Quốc phòng, Nhà nước có những chính sách sau:
  18:04 | 17/02/2019
 • Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Quốc phòng thì khu vực phòng thủ là bộ phận hợp thành phòng thủ quân khu, bao gồm các hoạt động về chính trị, tinh thần, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học
  10:12 | 26/01/2019
 • Theo quy định tại Điều 6 Luật Quốc phòng thì các hành vi bị cấm bao gồm:
  08:42 | 19/01/2019
 • Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 (gọi là Luật) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18-6-2018
  07:16 | 13/01/2019
 • Việc cung cấp thông tin quy hoạch cho cơ quan, tổ chức, cá nhân được quy định như sau:
  09:40 | 06/01/2019
 • Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch để thẩm định quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng.
  14:36 | 29/12/2018
 • Thẩm quyền tổ chức lập quy hoạch được quy định như sau:
  09:59 | 23/12/2018
 • Các chính sách của nhà nước về hoạt động quy hoạch được quy định như sau:
  10:56 | 16/12/2018
 • Luật Quy hoạch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24-11-2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019
  06:35 | 09/12/2018
 • Trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc chuyên trang trên mạng xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân không được cung cấp, đăng tải, truyền đưa thông tin có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  08:26 | 02/12/2018
 • Hành vi tấn công mạng và hành vi có liên quan đến tấn công mạng bao gồm những hành vi sau:
  17:23 | 25/11/2018
 • Tuyên truyền, đối thoại về chính sách bảo hiểm và pháp luật lao động cho đoàn viên, người lao động

  Liên đoàn Lao động huyện Krông Năng vừa phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại về Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) và pháp luật lao động cho chủ sử dụng lao động, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn huyện.
  22:29 | 16/11/2018
 • Thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm:
  15:31 | 16/11/2018
 • .
.