• Tổ chức, quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản, bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, du lịch giải trí gắn với hoạt động thủy sản trong khu vực được giao quyền quản lý;
  08:15 | 08/09/2018
 • Hủy hoại nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái thủy sinh, khu vực tập trung sinh sản, khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống, nơi cư trú của các loài thủy sản.
  08:39 | 01/09/2018
 • Luật Thủy sản áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động thủy sản hoặc có liên quan đến hoạt động thủy sản trong nội địa, đảo, quần đảo và vùng biển Việt Nam; tổ chức, cá nhân Việt Nam khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam.
  11:05 | 26/08/2018
 • Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao rừng phòng hộ được quy định sao?
  08:55 | 19/08/2018
 • Quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững theo Quy chế quản lý rừng, quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;
  08:12 | 11/08/2018
 • Điều 61 của Luật quy định dịch vụ môi trường rừng gồm các loại sau:
  08:57 | 05/08/2018
 • Theo khoản 1 Điều 52 của Luật thì đối với vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài – sinh cảnh thì việc khai thác lâm sản được quy định như sau:
  07:52 | 28/07/2018
 • Cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có trách nhiệm bảo vệ rừng theo quy định của Luật, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y và quy định khác của pháp luật có liên quan;
  08:11 | 21/07/2018
 • Tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái quy định của pháp luật diễn biến phức tạp, có nguy cơ làm suy giảm nghiêm trọng tài nguyên rừng;
  06:31 | 14/07/2018
 • Thành lập ban quản lý rừng đặc dụng đối với vườn quốc gia; khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài – sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan có diện tích tập trung từ 3.000 ha trở lên.
  08:25 | 07/07/2018
 • Theo Điều 15 của Luật thì việc giao rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác dựa trên các căn cứ sau:
  07:02 | 01/07/2018
 • Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 (gọi là Luật) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15-11-2017
  08:48 | 23/06/2018
 • Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ
  08:48 | 16/06/2018
 • Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.
  06:59 | 09/06/2018
 • Người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 185 của BLHS năm 2015, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
  16:51 | 02/06/2018
 • Người nào vô ý làm chết người thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.
  08:53 | 26/05/2018
 • Người nào hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực có tổ chức hoặc cướp phá tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm chống chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:
  08:31 | 19/05/2018
 • Điều 100 BLHS năm 2015 quy định hình phạt cải tạo không giam giữ áp dụng với người dưới 18 tuổi phạm tội như sau:
  09:00 | 13/05/2018
 • Theo khoản 2 Điều 91 BLHS năm 2015 thì người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tự nguyện khắc phục phần lớn hậu quả, nếu không thuộc trường hợp miễn trách nhiệm hình sự theo quy định
  08:58 | 05/05/2018
 • Khoản 2 Điều 60 BLHS năm 2015 quy định về thời hiệu thi hành bản án hình sự đối với người bị kết án như sau:
  08:32 | 21/04/2018
 • Điều 34 BLHS năm 2015 quy định hình phạt cảnh cáo được áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng chưa đến mức miễn hình phạt.
  07:16 | 14/04/2018
 • Tại khoản 1 Điều 46 BLHS năm 2015 quy định có 3 biện pháp tư pháp áp dụng đối với người phạm tội đó là: Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm; trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi; bắt buộc chữa bệnh.
  07:05 | 07/04/2018
 • Điều 15 BLHS năm 2015 quy định "Phạm tội chưa đạt" là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội.
  09:53 | 31/03/2018
 • Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra;
  07:02 | 24/03/2018
 • Hiểu và giải quyết đúng chế độ thai sản đối với lao động là nam giới

  Trước đây, chỉ có lao động nữ tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) mới được hưởng chế độ thai sản. Từ năm 2016 trở đi, chế độ thai sản được áp dụng đối với cả lao động là nam giới có tham gia BHXH; tuy nhiên, phạm vi, mức hưởng chế độ này của nam hạn hẹp hơn so với lao động nữ.
  06:38 | 18/03/2018
 • Từ ngày 18-3, Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.
  16:22 | 17/03/2018
 • Bộ luật Hình sự năm 2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 27-11-2015 và được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 12/2017/QH14, ngày 20-6-2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018 (sau đây gọi chung là BLHS năm 2015).
  09:18 | 17/03/2018
 • Nội dung thương lượng, kết quả thương lượng về các thiệt hại được bồi thường, mức bồi thường phải phù hợp với quy định của Luật này.
  07:44 | 11/03/2018
 • Người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự, công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật, người bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc trái pháp luật thì được phục hồi danh dự.
  08:03 | 04/03/2018
 • Chi phí gửi đơn thư đến cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền giải quyết được tính theo biên lai cước phí bưu chính với giá trị được xác định tại thời điểm thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường hoặc tại thời điểm Tòa án cấp sơ thẩm xác định giá trị thiệt hại.
  10:13 | 25/02/2018
 • Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại bị khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn trong hoạt động tố tụng hình sự được xác định như sau:
  07:52 | 03/02/2018
 • Chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh cho người bị thiệt hại trước khi chết.
  06:02 | 28/01/2018
 • Trường hợp tài sản đã bị phát mại, bị mất thì thiệt hại được xác định căn cứ vào giá thị trường của tài sản cùng loại hoặc tài sản có cùng tính năng, tiêu chuẩn kỹ thuật, tác dụng và mức độ hao mòn của tài sản trên thị trường
  12:58 | 21/01/2018
 • Thiệt hại xảy ra trong trường hợp người bị truy cứu trách nhiệm hình sự thuộc trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.
  06:29 | 14/01/2018
 • Chủ doanh nghiệp có thể bị phạt tù đến 7 năm khi trốn đóng BHXH, BHYT

  Từ 1-1-2018, người sử dụng lao động trốn đóng BHXH sẽ bị phạt nặng, thậm chí có thể bị phạt tù cao nhất là 7 năm.
  19:51 | 06/01/2018
 • Yêu cầu cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại hoặc Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật về tố tụng giải quyết yêu cầu bồi thường và được thông báo kết quả giải quyết yêu cầu bồi thường.
  15:12 | 06/01/2018
 • Ngày 20-6-2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 đã chính thức được Quốc hội thông qua. Luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2018.
  10:40 | 23/12/2017
 • Tại khoản 2 Điều 27 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 chỉ quy định 03 hình thức trợ giúp pháp lý là: tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật và đại diện ngoài tố tụng.
  14:22 | 15/12/2017
 • Tại Điều 14 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý được ký kết giữa Sở Tư pháp và tổ chức luật sư, tư vấn pháp luật theo quy định của pháp luật về dân sự.
  15:28 | 08/12/2017
 • Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý bao gồm Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý:
  09:06 | 01/12/2017
 • Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định quyền của người được trợ giúp pháp lý tại Điều 8. Theo đó, người được trợ giúp pháp lý có các quyền:
  10:15 | 26/11/2017
 • Tại Điều 7, Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định diện người được trợ giúp pháp lý, gồm 7 nhóm người sau:
  17:02 | 19/11/2017
 • Huyện Krông Pắc: Tổng kết cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015"

  UBND huyện Krông Pắc vừa tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015" và trao quyết định công nhận 3 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017.
  10:44 | 13/11/2017
 • Tại Điều 6 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định 2 nhóm hành vi bị nghiêm cấm đối với tổ chức, người thực hiện trợ giúp pháp lý và người được trợ giúp pháp lý, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý.
  14:47 | 12/11/2017
 • Tại Điều 3 Luật Trợ giúp pháp lý 2006 ghi nhận trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật này, giúp người được trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình
  14:52 | 05/11/2017
 • Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018, cùng thời điểm các Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015... có hiệu lực thi hành.
  15:58 | 29/10/2017
 • Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất nông nghiệp khi thực hiện các nghị định gồm: Nghị định số 64/CP ngày 27-9-1993 của Chính phủ ban hành Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình
  09:06 | 20/10/2017
 • Trong trường hợp này thì chi phí đầu tư vào đất còn lại, tài sản gắn liền với đất (nếu có) của người sử dụng đất được xử lý theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản.
  19:30 | 14/10/2017
 • Hoàn thành chuyển đổi 6 văn phòng công chứng theo Luật Công chứng năm 2014

  Toàn tỉnh có 8 văn phòng công chứng phải thực hiện việc chuyển đổi, trong đó có 6 văn phòng công chứng đã hoàn thành việc chuyển đổi và 2 văn phòng công chứng không đủ điều kiện chuyển đổi đã được Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh thu hồi quyết định thành lập.
  20:32 | 12/10/2017
 • Giá đất trong khung giá đất, bảng giá đất đối với đất sử dụng có thời hạn được tính tương ứng với thời hạn sử dụng đất là 70 năm.
  16:27 | 08/10/2017
 • Đối với dự án đầu tư thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhưng không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013
  16:15 | 01/10/2017
 • Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì kiểm tra lại,
  10:22 | 24/09/2017
 • Trường hợp hết thời hạn góp vốn hoặc do thỏa thuận của các bên về chấm dứt việc góp vốn thì bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất đó trong thời hạn còn lại.
  13:54 | 15/09/2017
 • Quy định thời điểm tính thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất?
  06:17 | 10/09/2017
 • Giao đất, cho thuê đất là không quá 20 ngày không kể thời gian thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng;
  15:51 | 27/08/2017
 • Thuộc trường hợp đất thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án thì có quyền tự đầu tư trên đất hoặc cho chủ đầu tư dự án thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất với chủ đầu tư dự án để thực hiện dự án;
  06:29 | 19/08/2017
 • Hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật

  UBND xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) vừa tổ chức hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2017.
  20:13 | 13/08/2017
 • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà chuyển mục đích sử dụng đất thì chế độ sử dụng đất khi chuyển mục đích được quy định như sau:
  09:11 | 11/08/2017
 • .
.