Lịch sử - Truyền thống
242
3721
Lịch sử - Truyền thống
/channel/3721/
223177
Các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Dak Lak
0
null

,
PHỤC VỤ CUỘC THI TÌM HIỂU “70 NĂM LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH DAK LAK VÀ 35 NĂM CHIẾN THẮNG BUÔN MA THUỘT”
Các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Dak Lak
Cập nhật lúc 21:25, Thứ Năm, 19/11/2009 (GMT+7)

Kể từ khi chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ra đời ở Dak Lak (năm 1940), đến nay Đảng bộ tỉnh Dak Lak đã trải qua 14 kỳ đại hội.

- Tháng 8 năm 1960, được sự chỉ đạo của Liên khu ủy V, tỉnh Dak Lak (lúc này gồm 4 huyện M’Drak, đông Cheo Reo, tây Cheo Reo và Buôn Hồ) triệu tập Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất tại vùng núi Chư Djuê. Về dự Đại hội có 50 đại biểu được bầu từ các huyện và các cơ quan của tỉnh. Đại hội đã kiểm điểm tình hình và sự chỉ đạo của tỉnh từ sau hiệp định Giơnevơ đến năm 1960, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 13 đồng chí, đồng chí Hồng Ưng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Từ giữa năm 1961, các đồng chí Hồng Ưng và Nguyễn Liên được điều động về Khu ủy khu VI, đồng chí Nguyễn Tuấn (Ama Đăng) Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Bí thư. Tháng 6 năm 1962, đồng chí Nguyễn Tuấn về Khu VI, đồng chí Nguyễn Viên (Bình) Trưởng ban Quân sự tỉnh làm Quyền Bí thư. Cuối năm 1962, Khu ủy VI điều đồng chí Nguyễn Liên làm Bí thư Tỉnh ủy.

- Tháng 8 năm 1963, Đại hội lần thứ II của Đảng bộ tỉnh Dak Lak (B3) họp tại Ea Drăh vùng căn cứ đông Djuê. Đại hội kiểm điểm tình hình chỉ đạo của tỉnh trong thời kỳ địch chuyển sang chiến tranh đặc biệt và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, tập trung vào nhiệm vụ trung tâm là phát động quần chúng phá kìm, phá ấp giành lại nông thôn. Đại hội cũng đặc biệt nhấn mạnh đến công tác xây dựng Đảng, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ, khắc phục tư tưởng ngại gian khổ, cố thủ rụt rè, tập trung cho công tác tiến công ra phía trước. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Dak Lak khóa II, đồng chí Nguyễn Liên (Bốn Đạo) được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

- Tháng 7 năm 1966, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Dak Lak lần thứ III được triệu tập tại vùng căn cứ phía nam của tỉnh ( Ea Play xã Dak Tuôr) để kiểm điểm hình hình và sự chỉ đạo của tỉnh, đề ra nhiệm vụ trong giai đoạn chống chiến tranh cục bộ. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành mới của tỉnh, đồng chí Nguyễn Liên (Bốn Đạo) được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

- Tháng 4 năm 1969, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV họp tại buôn M’Năng Dơng vùng căn cứ phía nam của tỉnh, để kiểm điểm tình hình và sự chỉ đạo của tỉnh trong thời kỳ chiến tranh cục bộ, đề ra nhiệm vụ chống bình định nông thôn, chống “Việt Nam hóa chiến tranh” và tăng cường công tác xây dựng Đảng. Đại hội bầu Ban Chấp hành mới, đồng chí Nguyễn Liên (Bốn Đạo) được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, sau đó Thường vụ Khu ủy V quyết định đưa đồng chí Võ Trung Thành (Năm Vinh) Khu ủy viên Khu V về làm Bí thư thay đồng chí Nguyễn Liên về Khu V nhận công tác mới.

- Tháng 10 năm 1971, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Dak Lak lần thứ V họp tại buôn Ngô, vùng căn cứ phía nam của tỉnh. Đại hội kiểm điểm tình hình từ sau Tết Mậu Thân và bàn phương hướng nhiệm vụ chống Việt Nam hóa, chống bình định và lấn chiếm, chuẩn bị cho đợt hoạt động năm 1972. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa V gồm 31 đồng chí, đồng chí Huỳnh Văn Cần được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

- Tháng 9 năm 1973, Đại hội Đảng bộ lần thứ VI họp tại buôn Ea M’Dlan vùng căn cứ phía Bắc tỉnh. Đại hội xác định nhiệm vụ chống lấn chiếm bình định và giữ vững vùng mới giải phóng, chuẩn bị mọi điều kiện cho cách mạng trong tỉnh, xây dựng vùng hành lang an toàn, tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa VI gồm 27 đồng chí, đồng chí Huỳnh Văn Cần tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

(Còn nữa)

,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC