Dân hỏi – Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời
Nghĩa tình với người có công ở vùng căn cứ cách mạng Krông Bông
Cập nhật lúc 09:49, Thứ Ba, 31/07/2018 (GMT+7)
.

Huyện Krông Bông là một trong những địa phương có bề dày truyền thống lịch sử khi từng là căn cứ cách mạng của tỉnh trong kháng chiến chống Mỹ. Trong những năm qua, Krông Bông cũng là địa phương đã thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Việc giải quyết chế độ cho người có công được thực hiện như thế nào? Công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người có công ra sao?

Những vấn đề này được ông ĐINH VĂN LONG, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Bông đề cập trong Chương trình Dân hỏi – Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời.

 
                                                                                                   Duy Tiến - Vạn Tiếp
,