Hội thảo khoa học Văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Tây Nguyên sẽ tổ chức tại Đắk Lắk
Cập nhật lúc 19:44, Thứ Hai, 04/07/2016 (GMT+7)

Sở VH-TT-DL cho biết, trong hai ngày (29,30-7-2016), Hội thảo khoa học Văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Tây Nguyên sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Đắk Lắk-TP.Buôn Ma Thuột với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, quản lý văn hóa và nghệ nhân trình diễn Văn hóa dân gian 5 tỉnh trong khu vực Tây Nguyên.

Chế tác...
Chế tác nhạc cụ...

 

Tạc tượng...
điêu khắc dân gian...

 

Nghề truyền thống...
và chấn hưng, khôi phục nghề thủ công-mỹ nghệ truyền thống là các yếu tố văn hóa của các tộc người bản địa Tây Nguyên, cần được phát huy trong đời sống

Hội thảo sẽ tập trung vào các nhóm chủ đề chính như: Phát huy giá trị văn hóa của người dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên nhằm phát triển du lịch, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống người dân địa phương; Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các tộc người dân tộc thiểu số ở đây trong thời gian qua; Vấn đề bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa trên địa bàn; Bảo tồn nghề và làng nghề vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên; Ứng dụng kinh nghiệm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người dân tộc thiểu số trên thế giới vào trường hợp Tây Nguyên; Kinh nghiệm và đề xuất mô hình liên kết giữa các nhà khoa học với nhà quản lý nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc bản địa…
                                                                                          

Phương Đình
 

,