Điều tra thông tin về Bộ sưu tập"Chóe trong đời sống của dân tộc Êđê tại Đắk Lắk"
Cập nhật lúc 16:43, Thứ Hai, 23/04/2018 (GMT+7)
.

Bảo tàng Đắk Lắk cho biết, hiện đơn vị đang tiến hành các đợt điền dã nhằm bổ sung và hoàn thiện thông tin về Bộ sưu tập “Chóe trong đời sống của dân tộc Êđê tại Đắk Lắk”.

Nội dung điều tra thông tin bao gồm: Các dòng chóe được người Êđê sử dụng trong đời sống sinh hoạt, đặc điểm nhận dạng, các nghi lễ gắn liền với chóe.  

Ghi chép...
Ghi chép thông tin về chóe của người Êđê được trưng bày tại Bảo tàng Đắk Lắk

Bảo tàng tỉnh đang sở hữu và trưng bày bộ chóe của dân tộc Êđê (gồm 78 hiện vật). Việc điều tra thông tin thêm về bộ chóe này nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu và tìm hiểu của khách tham quan.
                                                                                        

Phương Đình   
 

,