• Xây dựng Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn

  Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 14/2019/QĐ-TTg ngày 13-3-2019 về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.
  18:01 | 20/03/2019
 • Nhiều hỗ trợ đối với sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
  20:12 | 12/03/2019
 • Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.
  12:13 | 29/03/2019
 • Triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

  UBND tỉnh vừa có văn bản về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019.
  09:29 | 07/03/2019
 • Triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn Đắk Lắk

  UBND tỉnh vừa có Chỉ thị 03/CT-UBND về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
  10:22 | 02/03/2019
 • Đắk Lắk được thí điểm hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở ngoài công lập

  Theo Thông tư số 124/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính, Đắk Lắk là 1 trong 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện thí điểm hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập.
  11:58 | 19/02/2019
 • Nhiều điểm mới trong chính sách bảo hiểm y tế

  Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) đã có hiệu lực từ 1-12-2018 với khá nhiều điểm mới nhằm bảo đảm tính công bằng trong thực hiện chính sách BHYT.
  08:54 | 13/12/2018
 • Hội nghị tập huấn phổ biến Luật Thủy sản 2017 và các văn bản dưới Luật có liên quan

  Sáng 30-11, Sở NN-PTNT tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến Luật Thủy sản 2017.
  16:41 | 30/11/2018
 • Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn

  Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020.
  17:25 | 03/07/2018
 • Phấn đấu 100% người tâm thần được chăm sóc, phục hồi chức năng

  UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 3484/KH-UBND ngày 4-5-2018 về việc thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh.
  17:01 | 15/05/2018
 • Triển khai thực hiện quản lý heo đực giống trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột năm 2018

  UBND TP. Buôn Ma Thuột vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện quản lý heo đực giống trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột năm 2018.
  15:43 | 09/05/2018
 • Kiện toàn Ban Công tác người cao tuổi tỉnh

  Ban Công tác người cao tuổi tỉnh là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, phối hợp các hoạt động phục vụ công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.
  11:12 | 11/04/2018
 • Đắk Lắk có 2 huyện được xét bổ sung vào danh sách huyện nghèo giai đoạn 2018 - 2020

  Theo Quyết định số 275/QĐ-TTg, ngày 7-3-2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020, tỉnh Đắk Lắk có 2 huyện là Lắk và M'Đrắk được xét bổ sung vào danh sách huyện nghèo.
  17:40 | 12/03/2018
 • Người dân được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội

  Khác với các loại hình bảo hiểm thương mại, khi đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, người dân được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần để đóng BHXH.
  07:15 | 10/03/2018
 • Yêu cầu cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại hoặc Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật về tố tụng giải quyết yêu cầu bồi thường và được thông báo kết quả giải quyết yêu cầu bồi thường.
  15:12 | 06/01/2018
 • Ngày 20-6-2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 đã chính thức được Quốc hội thông qua. Luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2018.
  10:40 | 23/12/2017
 • Tại khoản 2 Điều 27 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 chỉ quy định 03 hình thức trợ giúp pháp lý là: tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật và đại diện ngoài tố tụng.
  14:22 | 15/12/2017
 • Tại Điều 14 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý được ký kết giữa Sở Tư pháp và tổ chức luật sư, tư vấn pháp luật theo quy định của pháp luật về dân sự.
  15:28 | 08/12/2017
 • Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý bao gồm Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý:
  09:06 | 01/12/2017
 • Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định quyền của người được trợ giúp pháp lý tại Điều 8. Theo đó, người được trợ giúp pháp lý có các quyền:
  10:15 | 26/11/2017
 • Tại Điều 7, Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định diện người được trợ giúp pháp lý, gồm 7 nhóm người sau:
  17:02 | 19/11/2017
 • Tại Điều 6 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định 2 nhóm hành vi bị nghiêm cấm đối với tổ chức, người thực hiện trợ giúp pháp lý và người được trợ giúp pháp lý, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý.
  14:47 | 12/11/2017
 • Thực hiện các quy định về đào tạo, sát hạch lái xe cho người khuyết tật

  Sở GTVT vừa có văn bản số 1722/SGTVT-QLVT/PT&NL, ngày 30-10-2017 về việc đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe (GPLX) hạng B1 số tự động và hạng A1 cho người khuyết tật (NKT).
  17:50 | 02/11/2017
 • Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018, cùng thời điểm các Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015... có hiệu lực thi hành.
  15:58 | 29/10/2017
 • Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất nông nghiệp khi thực hiện các nghị định gồm: Nghị định số 64/CP ngày 27-9-1993 của Chính phủ ban hành Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình
  09:06 | 20/10/2017
 • Trong trường hợp này thì chi phí đầu tư vào đất còn lại, tài sản gắn liền với đất (nếu có) của người sử dụng đất được xử lý theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản.
  19:30 | 14/10/2017
 • Giá đất trong khung giá đất, bảng giá đất đối với đất sử dụng có thời hạn được tính tương ứng với thời hạn sử dụng đất là 70 năm.
  16:27 | 08/10/2017
 • Đối với dự án đầu tư thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhưng không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013
  16:15 | 01/10/2017
 • Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì kiểm tra lại,
  10:22 | 24/09/2017
 • Trường hợp hết thời hạn góp vốn hoặc do thỏa thuận của các bên về chấm dứt việc góp vốn thì bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất đó trong thời hạn còn lại.
  13:54 | 15/09/2017
 • Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN...
  06:15 | 10/09/2017
 • Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14-4-2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy trình thu Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT và Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29-5-2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN đều có hiệu lực từ ngày 1-7-2017...
  09:42 | 08/09/2017
 • Tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

  UBND tỉnh vừa giao Cục Thuế tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn.
  16:13 | 31/08/2017
 • Giao đất, cho thuê đất là không quá 20 ngày không kể thời gian thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng;
  15:51 | 27/08/2017
 • Thuộc trường hợp đất thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án thì có quyền tự đầu tư trên đất hoặc cho chủ đầu tư dự án thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất với chủ đầu tư dự án để thực hiện dự án;
  06:29 | 19/08/2017
 • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà chuyển mục đích sử dụng đất thì chế độ sử dụng đất khi chuyển mục đích được quy định như sau:
  09:11 | 11/08/2017
 • Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ

  Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18-7-2017 quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.
  22:12 | 07/08/2017
 • Tổ chức kinh tế sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất thuê của hộ gia đình, cá nhân, trừ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp
  09:21 | 04/08/2017
 • Trường hợp mua, bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần trong doanh nghiệp, trong đó có giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nhưng không thay đổi về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì không phải làm thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.
  10:32 | 29/07/2017
 • Thông qua việc quy định bổ sung một số loại giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số 299-TTg ngày 10/ 11/1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước
  15:12 | 22/07/2017
 • Trường hợp người sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai thì việc xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm
  09:07 | 09/07/2017
 • Việc thực hiện thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đối với diện tích đất tăng thêm và thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc (thửa đất chưa có diện tích đất tăng thêm)
  16:11 | 02/07/2017
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xác định loại đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư;
  12:11 | 25/06/2017
 • Đắk Lắk có 46 xã được đầu tư theo Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020

  Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20-6 công bố danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.
  17:42 | 22/06/2017
 • Tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

  Bộ LĐ-TBXH vừa ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
  17:35 | 19/06/2017
 • Nhằm mang lại thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
  13:22 | 18/06/2017
 • Từ năm 2018 miễn học phí mầm non cho trẻ 5 tuổi vùng đặc biệt khó khăn

  Chính phủ thống nhất thực hiện chính sách miễn học phí đối với giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ năm 2018.
  19:33 | 13/06/2017
 • Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công từ 25-7-2017

  Theo Nghị định số 70/2017/NĐ-CP ngày 6-6-2017 của Chính phủ, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được tăng từ 1.318.000 đồng lên 1.417.000 đồng.
  16:40 | 12/06/2017
 • Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu sinh hoạt tôn giáo tập trung tại cơ sở tôn giáo hoặc tại địa điểm hợp pháp khác gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm dự kiến sinh hoạt tôn giáo tập trung.
  09:14 | 04/06/2017
 • Nhà tu hành là tín đồ xuất gia, thường xuyên thực hiện nếp sống riêng theo giáo lý, giáo luật và quy định của tổ chức tôn giáo.
  14:49 | 26/05/2017
 • Tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng

  Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 22-5 về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947 – 27-7-2017).
  17:16 | 24/05/2017
 • Tổ chức tôn giáo là tập hợp tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành của một tôn giáo được tổ chức theo một cơ cấu nhất định được Nhà nước công nhận nhằm thực hiện các hoạt động tôn giáo.
  08:56 | 21/05/2017
 • Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được nhà nước trợ giúp

  Theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP, ngày 9-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sẽ được Nhà nước hỗ trợ chăm sóc sức khỏe; trợ giúp xã hội; giáo dục, đào tạo...
  21:48 | 17/05/2017
 • Tăng cường phòng, chống xâm hại trẻ em

  Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16-5-2017 về việc tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.
  17:47 | 17/05/2017
 • Hỗ trợ học tập đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 557/2017/NĐ-CP quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số ít người.
  19:48 | 15/05/2017
 • Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định cụ thể về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người như sau:
  08:33 | 12/05/2017
 • Đắk Lắk có 662 thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020

  Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28-4 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020.
  10:09 | 08/05/2017
 • Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18-11-2016, bao gồm 9 chương 68 điều.
  16:02 | 07/05/2017
 • .
.