Multimedia Đọc Báo in
Dấu ấn nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND tỉnh khóa IX
22:11, 13/05/2021

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh khóa IX đang dần khép lại với những dấu ấn nổi bật, thể hiện sự đổi mới, trách nhiệm, phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.


Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​