Multimedia Đọc Báo in
Nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong đấu giá tài sản công
10:11, 28/06/2021

Thời gian qua, nhất là sau khi thực hiện Luật Đấu giá tài sản năm 2016, hoạt động đấu giá tài sản từng bước được chuyên nghiệp hóa, nâng cao tính công khai, minh bạch; hiệu quả trong việc xử lý tài sản, đặc biệt là tài sản công, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 


(Video) Xây dựng nhiều mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" luôn được tỉnh Đắk Lắk tập trung thực hiện, với nhiều mô hình hoạt đông hiệu quả. Qua đó đã giúp lực lượng công an kịp thời phát hiện, xử ý, ngăn chặn các vụ việc an ninh trật tự tại cơ sở, từng bước tạo được niềm tin và sự đồng thuận cao trong nhân dân.