Multimedia Đọc Báo in
Tròn trách nhiệm, trọn niềm tin
19:02, 19/06/2022

97 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng báo chí cách mạng nước ta không ngừng lớn mạnh, khẳng định được vai trò quan trọng và có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng chảy của lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Đắk Lắk với 46 năm hình thành, phát triển đã đóng góp tích cực vào những thành tựu chung ấy.


(Video) Gỡ khó trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai
Công tác quy hoạch, quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Song, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, cần phải có những giải pháp đồng bộ, thể hiện tính chuyên nghiệp, phù hợp với thực tiễn.