Đại hội Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy Ea Kar lần thứ IV
Cập nhật lúc 19:59, Thứ Bảy, 27/06/2020 (GMT+7)
.

Ngày 26-6, Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy Ea Kar đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy Ea Kar đã lãnh đạo, triển khai thực hiện nghị quyết đạt nhiều kết quả tích cực.

Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc làm tốt công tác tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong nhiệm vụ được giao.

4234
Các đại biểu tham dự đại hội

Các chi bộ phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng và của cấp ủy cấp trên; tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng và ban hành các văn bản cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 2020 – 2025.

5345
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy Ea Kar khóa IV

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ kết nạp 7 đảng viên mới (vượt 75% chỉ tiêu nghị quyết). Đảng bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2015 - 2018 và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

4234
Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy Ea Kar khóa IV và Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt tại đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy Ea Kar tập trung lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu: hằng năm có 100% cán bộ hành thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; triển khai nhiệm vụ huấn luyện tự vệ hằng năm bảo đảm quân số và chất lượng; bảo vệ cơ quan tuyệt đối an toàn; phấn đấu hằng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp từ 1-2 đảng viên mới; Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy Ea Kar khóa IV gồm 5 đồng chí. Đồng chí Phan Trọng Hùng, Chánh Văn phòng Huyện ủy được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nguyễn Xuân

 

 

,