Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo luật
Cập nhật lúc 17:10, Thứ Sáu, 06/09/2019 (GMT+7)
.

Chiều 6-9, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Y Khút Niê đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức để trình Quốc hội khóa XIV xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ Tám sắp tới.

f
Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Y Khút Niê phát biểu tại hội nghị

Đối với Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các ý kiến tập trung góp ý đề nghị sửa đổi về việc quản lý cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương; bổ sung các quy định liên quan đến tổ chức của HĐND và UBND các cấp để tinh gọn bộ máy và bảo đảm hiệu quả công việc; quyết định phân cấp, ủy quyền thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ về quản lý công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; công tác phân quyền cho chính quyền địa phương...

f
Đại biểu Phạm Hát, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia thảo luận

Đối với Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, nhiều ý kiến đóng góp xoay quanh các quy định về chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ; phân loại, đánh giá cán bộ; phương thức tuyển dụng công chức, viên chức; tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch công chức hoặc xét nâng ngạch công chức; áp dụng quy định của Luật Cán bộ, công chức đối với các đối tượng khác...

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Y Khút Niê ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục góp ý bằng văn bản để Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp báo cáo gửi Ủy  Ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thẩm định.

Lê Thành

,