UBND tỉnh họp thông qua các nội dung trình Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa IX
Cập nhật lúc 21:36, Thứ Năm, 17/05/2018 (GMT+7)
.

Ngày 17-5, UBND tỉnh đã tổ chức họp các thành viên để thông qua một số dự thảo nghị quyết, báo cáo trình Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa IX.

Tham dự có các đồng chí: Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh chủ trì cuộc họp.

d
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận và thống nhất với Dự thảo Nghị quyết về xác định chiều sâu vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk; Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 21-12-2012 về việc thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh; Dự thảo Nghị quyết bổ sung danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất, cũng như công trình dự án khác có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10 ha đất trồng lúa nước, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng thực hiện năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

x
Giám đốc Sở Tài Chính Từ Thái Giang tham gia đóng góp ý kiến tại cuộc họp

Cuộc họp cũng thống nhất với Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 13-7-2017 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Đối với Dự thảo Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 8-12-2017 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và việc giao đất, giao rừng để thực hiện các dự án nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, các đại biểu đề nghị đơn vị soạn thảo cần rà soát, đánh giá tình hình, kết quả phát hiện, xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm lâm luật trên địa bàn; đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm xử lý nghiêm các chủ rừng để mất rừng; đánh giá công tác kiểm kê diện tích rừng hiện có và hiệu quả công tác quản lý, khoanh nuôi bảo vệ rừng, trồng rừng của các tổ chức, cá nhân được giao rừng…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Võ Văn Cảnh yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo khẩn trương điều chỉnh, hoàn thiện nội dung văn bản theo góp ý của đại biểu tại cuộc họp để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Lê Thành

,