Tập huấn đào tạo nghề lao động nông thôn cho cựu chiến binh
Cập nhật lúc 17:09, Thứ Ba, 28/08/2018 (GMT+7)
.
Chiều 28-8, Ban Kinh tế - Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam phối hợp Hội CCB tỉnh tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Đắk Lắk năm 2018.
 
Đại tá Vũ Ngọc Bình, Trưởng ban Kinh tế - Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đại tá Vũ Ngọc Bình, Trưởng ban Kinh tế - Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.
 
Trong thời gian hai ngày (28 và 29-8), 100 cán bộ hội CCB các cấp trong tỉnh tham gia đợt tập huấn sẽ được phổ biến Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 27-11-2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; Quyết định số 971/QĐ-TTg, ngày 1-7-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 27-11-2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; Thông tư 43/2017/TT-BTC, ngày 12-5-2017 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 3087/KH-UBND, ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2018.
 
Đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn.
Đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.
 
Thông qua hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội CCB các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tham gia tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và thị trường lao động, gắn đào tạo nghề với tạo việc làm, nâng cao thu nhập, chuyển dịch cơ cấu lao động và giảm nghèo bền vững.
 
Lan Anh
 
,