Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Đắk Lắk
Cập nhật lúc 16:44, Thứ Ba, 18/09/2018 (GMT+7)
.

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2227/QĐ-UBND về ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2018-2020.

Bộ tiêu chí này có 20 tiêu chí, nhiều hơn 1 tiêu chí so với Bộ tiêu chí cũ, gồm: quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng nông thôn, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh, đánh giá sự hài lòng của người dân.

ảnh
Tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đối với cây trồng chủ lực phải đạt tối thiểu 70% là chỉ tiêu quan trọng trong tiêu chí tổ chức sản xuất. (Trong ảnh: Gặt lúa bằng máy gặt đập liên hợp ở xã Ea Kly, huyện Krông Pắc)

Đối tượng thực hiện là các xã đã đạt chuẩn NTM theo Quyết định số 1073/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí xã NTM tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2017-2020. Các sở, ngành được giao phụ trách chỉ tiêu, tiêu chí có trách nhiệm chủ trì, xây dựng hướng dẫn, rà soát các xã đã đạt chuẩn NTM thực hiện Quyết định này; hướng dẫn đăng ký, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận, công bố xã đạt chuẩn NTM nâng cao; thẩm định, đánh giá tiêu chí và hỗ trợ các xã rà soát theo Bộ tiêu chí nâng cao.

Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM của tỉnh có nhiệm vụ tổng hợp, đôn đốc các sở, ngành phụ trách chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng thực hiện Bộ tiêu chí nâng cao; phối hợp với các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác phẩm định và hoàn thiện hồ sơ trình công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo đúng quy định; kịp thời phát hiện các vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện để báo cáo Ban chỉ đạo và UBND tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các phòng ban, đơn vị có liên quan và UBND các xã tổ chức thực hiện tốt các quy định tại Quyết định này.

Minh Thuận 

,