Trên 313 tỷ đồng đầu tư từ Chương trình 135 giai đoạn 2016-2018
Cập nhật lúc 21:31, Thứ Năm, 06/09/2018 (GMT+7)
.

Theo báo cáo đánh giá giữa kỳ Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020, tổng nguồn vốn bố trí đầu tư cho Chương trình 135 từ năm 2016 đến năm 2018 là trên 313 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 296,525 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương. 

Từ nguồn vốn này, UBND tỉnh đã thực hiện các tiểu dự án gồm: Hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở. 

Đường nông thôn được bê tông hóa
Từ sự hỗ trợ đầu tư lồng ghép của các Chương trình mục tiêu quốc gia, tỷ lệ đường giao thông nông thôn được bê tông hóa ngày một được nâng lên. Ảnh minh họa

Kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2017, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm từ 19,37% xuống còn 15,24 %, số hộ nghèo giảm 15.212 hộ, từ 81.592 hộ xuống còn 66.380 hộ; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 37,17% xuống còn 29,83%; tỷ lệ hộ nghèo các xã đặc biệt khó khăn giảm từ 58,55% xuống 48,36%.

Về hạ tầng các xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135, đến cuối năm 2017, số xã có đường ô tô đến trung tâm được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 73,91%; trên 95,6% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 84,78% xã có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng; 88,86% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh…

Lê Hương

,