Bảo đảm cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non và phổ thông
Cập nhật lúc 15:27, Thứ Năm, 01/11/2018 (GMT+7)
.

Ngày 29-10,Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 1436/QĐ-TTg Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017- 2025.

Mục tiêu của Đề án nhằm bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị trường học để thực hiện chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục phổ thông theo lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

Cụ thể, giai đoạn 2017-2020, bậc giáo dục mầm non đầu tư xây dựng 4.300 phòng học thay thế các phòng học tạm thời; phòng học bán kiên cố đã hết niên hạn sử dụng, đang xuống cấp, cần xây dựng lại; phòng học nhờ, mượn, thuê tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng bổ sung 8.650 phòng học, phòng giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật, nhà bếp và nhà kho; mua sắm bổ sung 17.310 bộ thiết bị dạy học tối thiểu và bộ thiết bị đồ chơi ngoài trời theo chương trình.

 Số lượng huy động trẻ 5 tuổi ra lớp nhiều, nên Trường Mầm non Hoa Hồng (huyện Lắk)
Trường Mầm non Hoa Hồng (huyện Lắk) phải dùng phòng làm việc của Ban Giám hiệu để các cháu học, ăn, ngủ do số lượng huy động trẻ 5 tuổi ra lớp nhiềuẢnh: N.Hoa

Đối với giáo dục tiểu học đầu tư xây dựng 5.900 phòng học tiểu học thay thế các phòng học tạm thời; phòng học bán kiên cố đã hết niên hạn sử dụng, đang xuống cấp, cần xây dựng lại; phòng học nhờ, mượn, thuê tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng bổ sung 17.190 phòng học, phòng chức năng (giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật, tin học, ngoại ngữ, thiết bị giáo dục, hỗ trợ giáo dục khuyết tật học hòa nhập), phòng thư viện; mua sắm bổ sung 297.690 bộ thiết bị dạy học tối thiểu khối lớp 1 và lớp 2, bộ bàn ghế hai chỗ ngồi; 15.890 bộ máy tính,bộ thiết bị phòng học ngoại ngữ.

Đối với giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông, xây dựng bổ sung 7.910 phòng học bộ môn,  phòng chuẩn bị và phòng thư viện cấp trung học cơ sở; 2.430 phòng học bộ môn, phòng chuẩn bị và phòng thư viện cấp trung học phổ thông; mua sắm bổ sung 4.860 bộ thiết bị dạy học tối thiểu khối lớp 6, bộ thiết bị phòng học bộ môn; 182.110 bộ bàn ghế hai chỗ ngồi; 14.120 bộ máy tính, bộ thiết bị phòng học ngoại ngữ.

Giai đoạn 2021-2025, tiếp tục thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp học, đầu tư xây dựng số phòng học còn lại thay thế các phòng học tạm thời; phòng học bán kiên cố đã hết niên hạn sử dụng, đang xuống cấp, cần xây dựng lại; phòng học nhờ, mượn, thuê.

Phấn đấu xây dựng bổ sung đủ số phòng học đạt chuẩn 1 lớp/1 phòng cấp mầm non và tiểu học; đủ số phòng phục vụ học tập, phòng bộ môn và thư viện; mua sắm bổ sung đủ thiết bị dạy học tối thiểu cho giáo dục mầm non và phổ thông; trong đó, ưu tiên cho lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11 và lớp 12 theo lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

 Kinh phí thực hiện Đề án từ các nguồn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, các chương trình, dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt; nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.

Nguyên Hoa

 

 

,