Tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý các vi phạm về đất đai
Cập nhật lúc 17:10, Thứ Tư, 07/11/2018 (GMT+7)
.
UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý các vi phạm về đất đai.
 
a
Nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiếp nhận và xử lý hồ sơ từ các chi nhánh gửi lên qua đường truyền hệ thống riêng. (Ảnh minh họa)

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), phối hợp có hiệu quả với UBND cấp huyện, cấp xã, cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai. Đồng thời, xử lý kịp thời các vướng mắc liên quan đến hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, GCNQSDĐ theo quy định của pháp luật.

Cục Thuế tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo các phòng chuyên môn kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất. UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/2014/CT-UBND ngày 15-10-2014 của UBND tỉnh về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh.
 
Được biết, đến hết tháng 6-2018, trên địa bàn tỉnh đã cấp GCNQSDĐ lần đầu cho 995.303 ha/1.042.793 ha (đạt tỷ lệ 95,45% diện tích cần cấp). Trong đó, cấp cho tổ chức gần 604.000 ha (đạt 99,06%) và hộ gia đình, cá nhân hơn 391.300 ha (đạt 90,37%).
 
Thúy Hồng
 

 

,