Huyện Krông Ana: Cắm 15 biển "Cấm khai thác đất sét"
Cập nhật lúc 17:53, Thứ Tư, 10/04/2019 (GMT+7)
.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Krông Ana cho biết, từ đầu năm đến nay đơn vị đã tổ chức cắm 15 biển “Cấm khai thác đất sét” trên địa bàn huyện.

Cụ thể, cắm 4 biển cấm tại khu vực thị trấn Buôn Trấp (tại các cánh đồng thuộc buôn Rung; thôn Quỳnh Tân 1, 2 và thôn Quỳnh Tân 2, 3) và 11 biển cấm ở xã Ea Bông (tại các cánh đồng thuộc buôn Kô, Riăng, Knul, Hma, MBlớt và cánh đồng buôn Sah).

Phòng đã giao cho Ban tự quản các thôn, buôn nói trên có trách nhiệm quản lý biển cấm, đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấp hành của tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Nếu phát hiện vi phạm thì kịp thời báo cáo về địa phương biết để có hướng xử lý.

d
Biển "Cấm khai thác đất sét" tại buôn Rung (thị trấn Buôn Trấp).

Việc cắm biển “Cấm khai thác đất sét” nhằm thực hiện Công văn số 7098/UBND-NNMT, ngày 8-9-2017 của UBND tỉnh về việc chấm dứt phương án cải tạo đồng ruộng phục vụ sản xuất nông nghiệp và tạm dừng cấp phép thăm dò khai thác khoáng sản tại huyện Krông Ana và Krông Pắc.

Hoàng Tuyết

,