UBND tỉnh họp xem xét các nội dung trình HĐND tỉnh
Cập nhật lúc 17:29, Thứ Tư, 17/04/2019 (GMT+7)
.

Ngày 17-4, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp với các thành viên để thảo luận, cho ý kiến thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh và văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu tại cuộc họp
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến và thống nhất thông qua nội dung các dự thảo văn bản trình HĐND tỉnh gồm: Tờ trình đề nghị bổ sung danh mục kêu gọi đầu tư các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh; dự thảo về Danh mục các dự án đã được lựa chọn nhà tư xin ý kiến thống nhất chấp thuận đầu tư; chủ trương đầu tư đối với dự án cấp nước sạch tại xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) và nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh; tờ trình bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019; tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về hỗ trợ ngân sách TP. Buôn Ma Thuột số thu tiền sử dụng đất vượt dự toán UBND tỉnh giao năm 2018.

f
Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Đinh Xuân Hà tham gia thảo luận tại cuộc họp

Các đại biểu cũng thảo luận và thông qua dự thảo văn bản trình Thường trực HĐND tỉnh ban hành Quyết định về Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chi tiết Luật Chăn nuôi; đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND về chính sách hỗ trợ điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh để thay thế Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND ngày 13-12-2014 của HĐND tỉnh; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về các trường hợp và thẩm quyền xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức; Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao ban hành kèm theo Quyết định 45/2016/QĐ-UBND ngày 30-12-2016.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo khẩn trương điều chỉnh, hoàn thiện nội dung văn bản theo góp ý của đại biểu tại cuộc họp để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt.

Lê Thành

,