Huyện Ea Kar huy động trên 1.300 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc 22:34, Thứ Hai, 01/07/2019 (GMT+7)
.
6 tháng đầu năm 2019, huyện Ea Kar huy động tổng nguồn vốn trên 1.304 tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.
 
Trong đó, nguồn vốn bố trí trực tiếp cho chương trình trên 44 tỷ đồng, vốn lồng ghép trên 125,3 tỷ đồng; nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng 1.114 tỷ đồng; vốn do doanh nghiệp và nhân dân đóng góp hơn 20 tỷ đồng.
 
Từ nguồn vốn này, huyện đã tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; sửa chữa, nâng cấp, làm mới hàng chục km đường liên xã, liên thôn xóm; duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất; xây dựng cơ sở vật chất văn hóa… Đến nay, toàn huyện đạt và cơ bản đạt 210/266 tiêu chí, bình quân đạt 15 tiêu chí/xã, tăng 5 tiêu chí so với cuối năm 2018. Toàn huyện đã có 2 xã là Ea Ô và Cư Ni được công nhân xã đạt Chuẩn nông thôn mới.
 
xã Ea Đar.jpg
Người dân xã Ea Đar (huyện Ea Kar) đóng góp tiền, ngày công làm đường giao thông nông thôn.
 
Thời gian tới, UBND huyện Ea Kar tập trung chỉ đạo để tiếp tục thực hiện xây dựng chương trình nông thôn mới nâng cao tại xã Ea Ô; phấn đấu đưa các xã: EaTyh, Ea Đar và Ea Kmút về đích nông thôn mới vào cuối năm 2019 theo đúng kế hoạch.
 
Nguyễn Xuân
 
,