Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Mặt trận cấp xã năm 2019
Cập nhật lúc 17:45, Thứ Ba, 15/10/2019 (GMT+7)
.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ, Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực cán bộ Đà Nẵng tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã,  phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
 
Trong thời gian 5 ngày (từ 14 đến 18-10), gần 200 học viên được tập huấn những chuyên đề: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Công tác tổ chức cán bộ; Kỹ năng công tác của chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn; Công tác dân tộc, tôn giáo; Kỹ năng phối hợp hoạt động giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức đoàn thể, chính quyền cơ sở; Ủy ban MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận cùng các đoàn thể chính trị - xã hội; Công tác bảo vệ môi trường; Công tác Văn phòng; Dân chủ và thực hiện dân chủ cơ sở. 
 
Các học viên tham dự lớp tập huấn.
Các học viên tham dự lớp tập huấn.
 
Lớp tập huấn nhằm trang bị, cập nhật những kiến thức, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Đăng Triều
 
 
,