Hội nghị phổ biến, quán triệt các luật mới ban hành
Cập nhật lúc 18:06, Thứ Tư, 06/11/2019 (GMT+7)
.

Sáng 6-11, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh phổ biến, quán triệt các luật mới ban hành tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và Báo cáo viên pháp luật tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 7 luật, gồm: Luật Đầu tư công; Luật Giáo dục; Luật Kiến trúc; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Thi hành án hình sự.

Đây là những văn bản luật có ý nghĩa quan trọng trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực: giáo dục, quản lý thuế, đầu tư công, kinh doanh bảo hiểm, phòng chống tác hại của rượu bia…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo các sở, ngành liên quan trực tiếp phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của 4 luật: Luật Giáo dục; Luật Quản lý thuế; Luật Đầu tư công; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu tại hội nghị.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu tại hội nghị.

Luật Giáo dục được Quốc hội thông qua vào ngày 14-6-2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020. Luật có 9 chương, 115 điều, quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; cơ sở giáo dục, nhà giáo, người học; quản lý nhà nước về giáo dục; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giáo dục.

Luật Quản lý thuế được Quốc hội thông qua vào ngày 13-6-2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020, gồm 17 chương, 152 điều, quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Luật Đầu tư công được Quốc hội thông qua vào ngày 13-6-2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2020. Luật có 6 chương, 101 điều, quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Thảo giới thiệu Luật Giáo dục.
Trưởng Phòng Giáo dục trung học (Sở Giáo dục và Đào tạo) Lê Thị Thảo giới thiệu Luật Giáo dục tại hội nghị.

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia được Quốc hội thông qua vào ngày 14-6-2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2020. Luật có 7 chương, 36 điều, quy định biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản của các luật, qua đó tổ chức tuyên truyền, thực hiện hiệu quả ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình cũng như triển khai việc tuyên truyền, phổ biến các luật mới theo kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của UBND tỉnh đã đề ra.

Duy Tiến

 

,