Hội nghị trực tuyến quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương
Cập nhật lúc 16:07, Thứ Năm, 07/11/2019 (GMT+7)
.

Sáng 7-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương cho đội ngũ cán bộ chủ chốt tại 16 điểm cầu trên toàn tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phạm Minh Tấn chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã quán triệt các văn bản của Trung ương, bao gồm: Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cẩu Tỉnh ủy
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn nhấn mạnh: Qua nghiên cứu Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị giúp chúng ta nhận thức có hệ thống sâu sắc hơn về việc thực thi giải pháp kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống "chạy chức, chạy quyền”, chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cục bộ địa phương…

Quy định 205 của Bộ Chính trị sẽ là bước đột phá có ý nghĩa sâu sắc trong công tác cán bộ nói chung, phòng và chống “chạy chức, chạy quyền” nói riêng, có giá trị thiết thực trong nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Hướng dẫn số 21 của Ban Tổ chức Trung ương giúp chúng ta thấy được tầm quan trọng và tác dụng tích cực của việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Hướng dẫn số 26 đã xác định rõ về nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng đề án nhân sự, cụ thể hóa tiêu chuẩn cấp ủy cho phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu kết luận hội nghị.

Để bảo đảm việc quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương nghiêm túc, hiệu quả, đồng chí Phạm Minh Tấn yêu cầu các cấp ủy đảng, các ban, ngành, đoàn thể khẩn trương triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện một cách thiết thực, phù hợp. Việc đánh giá, phân loại đảng viên phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; nâng cao nhận thức về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức, kỷ luật và tinh thần phấn đấu của đảng viên; xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh cũng như quan tâm đến chất lượng công tác nhân sự đại hội đảng đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, đúng người, đúng việc, bảo đảm đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

 Lê Hương

,