Huyện Krông Búk giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ tiếp nhận
Cập nhật lúc 14:33, Thứ Năm, 28/11/2019 (GMT+7)
.
UBND huyện Krông Búk cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, địa phương đã tiếp nhận 30.044 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC),  kết quả 100% hồ sơ tiếp nhận được giải quyết đúng hạn. 
 
Cụ thể, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện đã tiếp nhận 2.302 hồ sơ, UBND các xã tiếp nhận 27.742 hồ sơ, chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực: tư pháp – hộ tịch, chính sách xã hội, kinh tế - hạ tầng, tài nguyên môi trường…
 
tt
Các thủ tục hành chính ở xã Pơng Drang được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
 
Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Krông Búk thực hiện giải quyết 204 TTHC cấp huyện và 78 TTHC cấp xã. Số TTHC được công khai đầy đủ, đúng quy định trên cổng/trang thông tin điện tử là 282 thủ tục, trong đó 105 TTHC được cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ 1, 2 tại địa phương, đơn vị; cấp độ 3 là 90 thủ tục; cấp độ 4 là 87 thủ tục. 
Như Quỳnh
 
 
 
 
 
 
 
 
,