Huyện Ea Kar tổng kết công tác thực hiện chính sách cho người có uy tín
Cập nhật lúc 16:05, Thứ Sáu, 27/12/2019 (GMT+7)
.

UBND huyện Ea Kar vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thực hiện chính sách cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2019.

Huyện Ea Kar hiện có 92 người có uy tín trong đồng bào DTTS. Thời gian qua, người có uy tín trong cộng đồng DTTS trên địa bàn huyện luôn gương mẫu, tiên phong trong các phong trào, hoạt động của địa phương; thực hiện tốt công tác vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 

4234
Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lê Ngọc Vinh đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS huyện Ea Kar, đồng thời đề nghị người có uy tín cần tích cực vận động đồng bào các DTTS thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; hỗ trợ, giúp đỡ các hộ còn khó khăn, hoạn nạn; tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch; tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhân dịp này, UBND huyện Ea Kar đã biểu dương và tặng Giấy khen 2 tập thể,16 cá nhân là già làng, trưởng buôn đạt thành tích xuất sắc trong công tác phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2019.

Nguyễn Xuân

 

 

 

,