Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Ea Kar triển khai công tác năm 2020
Cập nhật lúc 22:27, Thứ Hai, 10/02/2020 (GMT+7)
.

Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Ea Kar vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Ea Kar có 18 chi bộ cơ sở trực thuộc với tổng số 196 đảng viên, trong đó 190 đảng viên chính thức và 6 đảng viên dự bị. Trong năm qua, Đảng ủy, các chi bộ đã thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị; tham mưu cho Thường trực HĐND huyện, UBND huyện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đề ra giải pháp để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, góp phần thực hiện hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền...

Trong năm, Đảng bộ đã kết nạp mới 6 đảng viên (đạt 100% chỉ tiêu); thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2019; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng tiến hành đúng quy định.

3123
Các cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 nhận Giấy khen của Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Ea Kar

Năm 2020, Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung xây dựng nông thôn mới gắn với đổi mới tổ chức sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân; tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính…

Nhân dịp này, Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 10 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.        

Nguyễn Xuân

,