Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 2, khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024
Cập nhật lúc 15:50, Thứ Sáu, 07/02/2020 (GMT+7)
.
Ngày 7-2, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 2, khoá XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm tổng kết công tác Mặt trận năm 2019, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020.
 
Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.
 
Trong năm 2019, Mặt trận tỉnh và các tổ chức thành viên đã bám sát kế hoạch, chương trình hành động, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động do Trung ương, địa phương phát động. 
 
Phó
Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, đi vào thực chất; toàn tỉnh có 53/152 xã được công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được đẩy mạnh, hướng về cơ sở, tỷ lệ người tiêu dùng sử dụng hàng Việt Nam chiếm 70%. Mặt trận tỉnh đã phát huy vai trò, làm tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, thực hiện hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội. Trong năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp nhận 1.092 đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo, chuyển các cơ quan chức năng liên quan xem xét, giải quyết kịp thời.
 
Theo chương trình phối hợp thống nhất hành động, năm 2020 tổ chức Mặt trận và các thành viên tiếp tục chú trọng thực hiện các nội dung đã ký kết, trong đó đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc cũng như đưa hoạt động giám sát, phản biện xã hội đi vào chiều sâu, thực chất.
 
Các đại phương ký kết thi đua các chương trình phối hợp thống nhất
Các địa phương ký kết các chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn ghi nhận, biểu dương những kết quả của Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã đạt được trong năm 2019, góp phần quan trọng cùng chính quyền địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; đồng thời chỉ đạo trong năm 2020, tổ chức Mặt trận cần tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức thành viên, bám sát các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vận động đoàn viên, hội viên đoàn kết, gắn bó, hưởng ứng ngày càng hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do Trung ương, địa phương phát động.
 
c
Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”  của  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
 
Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho 6 cá nhân, tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2019. Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 6 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận 2019.
 
Đăng Triều
 
,