Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh :
Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội đồng tư vấn
Cập nhật lúc 17:45, Thứ Năm, 06/02/2020 (GMT+7)
.
Chiều 6-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của các Hội đồng tư vấn, nhiệm kỳ 2014-2019 và triển khai phương hướng, nhiệm kỳ 2019-2024.
 
Hiện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có các Hội đồng tư vấn, gồm: Hội đồng tư vấn về Kinh tế - xã hội; Hội đồng tư vấn về Văn hoá - khoa học và giáo dục; Hội đồng tư vấn về Dân chủ - pháp luật; Hội đồng tư vấn về Dân tộc - tôn giáo và đối ngoại nhân dân. 
 
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
 
Trong nhiệm kỳ qua, các thành viên trong các Hội đồng tư vấn đã tích cực, chủ động bám sát lĩnh vực phân công, phát huy tinh thần, trách nhiệm, trí tuệ, tư vấn nhiều ý kiến quan trọng, thiết thực trong quá trình đóng góp vào những dự thảo báo cáo, các chương trình, kế hoạch hành động của Mặt trận, giúp tổ chức Mặt trận hoàn thành tốt các nội dung, chương trình công tác đã đề ra.
 
Các Hội đồng tư vấn đã tổ chức được 7 đoàn đi thực tế khảo sát tại nhiều địa phương trên tất cả các lĩnh vực, kịp thời tham mưu, tư vấn, đề xuất cho chính quyền địa phương, Mặt trận đề ra những giải pháp, tháo gỡ, xử lý những vấn đề tồn tại, vướng mắc.
 
Ôn Y Ly Niê Kdăm, Chủ nhiệm
Ông Y Ly Niê Kdăm, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân tộc - tôn giáo và đối ngoại nhân dân phát biểu góp ý tại hội nghị.
 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2019-2024: nghiên cứu các chính sách, pháp luật, chương trình, dự án, đề án của địa phương để đề xuất, kiến nghị bổ sung hoàn thiện cho phù hợp với thực tiễn; kịp thời tập hợp các ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề xuất các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết; phối hợp, thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Mặt trận...
 
Đăng Triều
 
,