Đại hội chi bộ điểm Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Bông
Cập nhật lúc 17:14, Thứ Ba, 03/03/2020 (GMT+7)
.

Chiều 3-3, Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Bông đã tiến hành Đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đây là chi bộ được chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối cơ quan Đảng – Đoàn thể huyện Krông Bông.

Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện có 5 đảng viên, trong đó 1 đảng viên nữ (chiếm 20%), 1 đảng viên người dân tộc thiểu số (chiếm 20%). Nhiệm kỳ 2017 – 2020, có 100% đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động trong Chi bộ, cơ quan tham gia đầy đủ các hội nghị quán triệt, phổ biến, học tập Nghị quyết của Đảng, hội nghị học tập chuyên đề do Huyện ủy, Đảng ủy tổ chức. Trong nhiệm kỳ đã chủ trì, phối hợp thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phối hợp thực hiện hiệu quả các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Krông Bông cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”... Tính đến nay, đã xét công nhận 97/140 khu dân cư văn hóa, đạt 69,28%; xét công nhận 15.800/21.764 hộ đăng ký gia đình văn hóa, đạt 72,59%; toàn huyện đạt 118/247 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.
 
Trong nhiệm kỳ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với Thường trực HĐND cùng cấp tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện theo đúng kế hoạch, thời gian và nội dung yêu cầu, đảm bảo trật tự và an toàn; phối hợp tuyên truyền, tham gia góp ý các chương trình, đề án của địa phương; tổ chức cho nhân dân tiếp tục thực hiện giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng…
 
Đại hội cũng đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022, với các chỉ tiêu: 100% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 20% trở lên; phấn đấu đạt Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ…
 
Đại hội đã bầu đồng chí Bùi Duy Thích, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.
                                                                                                                                                       Khả Lê
,