Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Búk:
Phát động thi đua "Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng"
Cập nhật lúc 10:52, Thứ Ba, 03/03/2020 (GMT+7)
.
Ngày 2-3, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Búk tổ chức Hội nghị quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2020 và phát động đợt thi đua cao điểm “Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng”.
 
Đợt thi đua cao điểm “Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng” diễn ra từ ngày 1-3 đến 19-5-2020, tập trung vào 4 nội dung: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất; chấp hành kỷ luật nghiêm nhất; tổ chức các hoạt động hiệu quả nhất. 
 
tt
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua.
 
Để đạt các nội dung thi đua đề ra, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm và trách nhiệm cao; 100% cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung cho từng đối tượng; kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, trong đó khá giỏi đạt từ 75% trở lên; quan tâm chăm lo, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm quân số khỏe từ 98,7%...
Như Quỳnh
 
 
,