Đẩy mạnh công tác truyền thông về chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa
Cập nhật lúc 14:48, Thứ Ba, 17/03/2020 (GMT+7)
.

Sáng 17-3, Ban điều hành Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014 – 2020” đã tổ chức họp sơ kết tình hình thực hiện Dự án năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban điều hành Dự án chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong năm 2019, Ban điều hành, Tổ giúp việc và các sở, ngành là thành viên Ban điều hành Dự án đã chủ động đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; tăng cường công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn thi hành pháp luật; xúc tiến thương mại; tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ khuyến công; tăng cường công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm; gặp mặt, đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp (DN) trên địa bàn… Cụ thể đã thông tin, tuyên truyền, giới thiệu về Dự án cho các DN; hướng dẫn trình tự, thủ tục tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia cho 2 DN; vận động, hỗ trợ các DN trên địa bàn tham gia những hội chợ, phiên chợ, lễ hội, ngày hội, triễn lãm quốc tế; tổ chức 3 lớp về đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách và pháp luật về sở hữu trí tuệ, 13 lớp tuyền truyền, phổ biến nguồn lợi thủy sản cho người dân; 4 khóa tập huấn về khởi sự kinh doanh và quản trị DN; giới thiệu phần mềm làm tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho 50 cơ sở kinh doanh; tổ chức thanh, kiểm tra hơn 1.750 cơ sở về an toàn thực phẩm…

Các đại biểu tham dự cuộc họp.
Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Ngoài ra, Ban điều hành Dự án đã tổ chức khóa đào tạo chuyên gia kiểm tra, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và hỗ trợ 4 DN xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn này; hỗ trợ kinh phí cho 1 DN xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 2200:2018 và công cụ cải tiến 5S. Các sở, ngành là thành viên Ban điều hành Dự án đã triển khai hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, công bố tiêu chuẩn áp dụng, ghi nhãn hàng hóa cho 2 sản phẩm của 2 cơ sở sản xuất; hướng dẫn đăng ký sử dụng mã vạch cho 4 cơ sở sản xuất; tiếp nhận và thông báo tiếp nhận công bố hợp chuẩn, hợp quy cho 36 hồ sơ của 26 DN…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu kết luận phiên họp.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để thảo luận về những tồn tại, hạn chế và đóng góp ý kiến để khắc phục những khó khăn trong quá trình thực hiện Dự án. Cuộc họp cũng đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2020, trong đó tập trung kiện toàn các thành viên của Ban điều hành, Tổ giúp việc; tiếp tục tuyền truyền, phổ biến về nội dung Dự án; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, truyền thông về chất lượng sản phẩm, hàng hóa của DN nhỏ và vừa trên địa bàn…

Đại diện Sở Tài chính đóng góp ý kiến tại cuộc họp.
Đại diện Sở Tài chính đóng góp ý kiến tại cuộc họp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đề nghị thời gian tới, mỗi thành viên trong Ban điều hành Dự án cần làm tốt nhiệm vụ của mình, nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, đồng thời cần lựa chọn những mục tiêu chủ yếu trong Quyết định 176/QĐ-UBND của UBND tỉnh để tập trung vào thực hiện. Đặc biệt, cần đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ giúp việc; rà soát, củng cố lại hệ thống điều hành Dự án để định hướng hoạt động theo phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

Bên cạnh đó, cần chuẩn bị báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Dự án giai đoạn 2014 – 2020, triển khai Dự án giai đoạn 2020 – 2030 theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ; tổ chức hội thảo các DN trước khi tổng kết kết quả thực hiện Dự án giai đoạn 2014 – 2020 vào quý IV-2020...

Khả Lê

,