Thành ủy Buôn Ma Thuột tập trung chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp
Cập nhật lúc 10:07, Thứ Năm, 05/03/2020 (GMT+7)
.

Tại cuộc họp triển khai công tác tháng 3-2020 vào sáng 4-3, bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, Thành ủy Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung cho công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, trong đó đặc biệt chú trọng công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội điểm Đảng bộ phường Thành Công.

Cụ thể, dự kiến Đại hội Đảng bộ phường Thành Công được tổ chức trong hai ngày 25 và 26-3-2020. Thành ủy Buôn Ma Thuột yêu cầu Đảng ủy phường tập trung ở mức cao nhất để chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tổ chức đại hội thành công. Các tiểu ban phục vụ đại hội cần đẩy nhanh tiến độ công việc, có kế hoạch, lộ trình chi tiết cho từng nhiệm vụ; những vấn đề còn vướng mắc cần tranh thủ sự hỗ trợ của tổ công tác Thành ủy. 

Thành ủy Buôn Ma Thuột làm việc
Thành ủy Buôn Ma Thuột làm việc với Đảng bộ phường Thành Công về công tác chuẩn bị đại hội. 

Bên cạnh đó, Thường trực Thành ủy cũng lưy ý: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải đúng phương châm kế thừa, đổi mới và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu. Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Lê Hương

 

,