Thí điểm trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính đối với đất đai
Cập nhật lúc 22:41, Thứ Năm, 19/03/2020 (GMT+7)
.

Cục Thuế tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp triển khai thí điểm trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Theo đó, việc triển khai thí điểm vận hành thử nghiệm kết nối trao đổi thông tin theo hình thức điện tử giữa Chi nhánh Văn phòng đất đai huyện Krông Năng và thị xã Buôn Hồ với Chi cục Thuế Khu vực Buôn Hồ - Krông Năng thực hiện từ 16-3 đến 29-4-2020. Tháng 5-2020 sẽ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện thí điểm để xây dựng kế hoạch triển khai trên toàn tỉnh.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính đất đai trên địa bàn thị xã Buôn Hồ
Người dân thực hiện thủ tục hành chính đất đai trên địa bàn thị xã Buôn Hồ

Cục Thuế tỉnh đã thành lập Tổ chỉ đạo, Tổ triển khai thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tại hai địa bàn của Chi cục Thuế khu vực Buôn Hồ - Krông Năng; trực tiếp hỗ trợ, xử lý hoặc báo cáo Tổng cục Thuế hỗ trợ xử lý những sai sót, vướng mắc trong quá trình thực hiện thí điểm…

Thanh Hường

,