10/10 thôn thuộc xã biên giới Ea Bung đạt chuẩn nông thôn mới
Cập nhật lúc 17:49, Thứ Năm, 07/05/2020 (GMT+7)
.
UBND huyện Ea Súp vừa tổ chức Lễ công bố 10/10 thôn thuộc xã Ea Bung đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
 
Năm 2019, UBND xã Ea Bung phối hợp với Ban phát triển của thôn tiến hành rà soát, đánh giá toàn bộ 15 tiêu chí theo bộ tiêu chí thôn nông thôn mới của 10 thôn trên địa bàn. Kết quả, thời điểm tháng 3-2019, xã chưa có thôn nào đạt 15/15 tiêu chí. Sau khi rà soát, UBND xã đã triển khai cho 10 thôn tổ chức họp dân, lựa chọn danh mục công trình thiết yếu, phù hợp để đầu tư xây dựng theo bộ tiêu chí, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản thôn đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành xã nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.
 
Các đại biểu tham dự Lễ công bố 10/10 thôn thuộc xã Ea Bung đạt chuẩn nông thôn mới
Các đại biểu tham dự Lễ công bố các thôn trên địa bàn xã Ea Bung đạt chuẩn nông thôn mới
 
Năm 2019, xã được đầu tư tổng nguồn vốn 16,13 tỷ đồng (vốn ngân sách Trung ương là 16 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp là 130 triệu đồng) để xây dựng 21 hạng mục công trình thiết yếu trên địa bàn 10 thôn. Năm 2020 tiếp tục được đầu tư 2,015 tỷ đồng (vốn ngân sách Trung ương là 2 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp là 15 triệu đồng) để xây dựng 3 hạng mục công trình trên địa bàn 5 thôn.
 
Kết quả, đến hết tháng 2-2020, tất cả 10 thôn của xã đã hoàn thành 15/15 tiêu chí. 
 
Quỳnh Anh
 
,