Khung giá đất tăng 20% trở lên so với bảng giá cũ
Cập nhật lúc 15:23, Thứ Bảy, 23/05/2020 (GMT+7)
.
HĐND tỉnh vừa thông qua Nghị quyết về Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, giai đoạn 2020 – 2024.
 
Cụ thể đối với đất nông nghiệp, tương ứng với từng vị trí theo quy định, giá đất trồng lúa nước 2 vụ trở lên thấp nhất 15.000 đồng/m2, cao nhất 126.000 đồng/m2; trong đó giá đất trồng lúa nước 1 vụ được tính bằng 70% so với giá đất trồng lúa nước 2 vụ trở lên. Giá đất trồng cây hằng năm khác thấp nhất 12.000 đồng/m2, cao nhất 126.000 đồng/m2. Giá đất trồng cây lâu năm thấp nhất 14.000 đồng/m2, cao nhất 162.000 đồng/m2. Giá đất nuôi trồng thủy sản thấp nhất 9.000 đồng/m2, cao nhất 60.000 đồng/m2. Giá đất rừng sản xuất thấp nhất 6.000 đồng/m2, cao nhất 50.000 đồng/m2.
 
Đối với đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu, thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh: giá đất được áp dụng theo giá đất trồng cây lâu năm (thấp nhất 14.000 đồng/m2, cao nhất 162.000 đồng/m2).
 
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
 
Đối với đất phi nông nghiệp: Giá đất ở tại nông thôn thấp nhất 60.000 đồng/m2, cao nhất 7.500.000 đồng/m2. Giá đất ở tại đô thị thấp nhất 200.000 đồng/m2, cao nhất 57.600.000 đồng/m2. Giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn và đô thị được tính bằng 80% giá đất ở liền kề. Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn và đô thị được tính bằng 60% giá đất ở liền kề.
 
Đối với đất phi nông nghiệp do cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sử dụng; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, đất phi nông nghiệp khác: giá đất được xác định bằng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ của vị trí liền kề, trường hợp liền kề nhiều vị trí thì tính theo vị trí có giá trị cao nhất.
 
Giá đất áp dụng làm căn cứ điều chỉnh và xác định đơn giá thuê đất chưa bao gồm chi phí xây dựng kết cấu hạ tầng cho các doanh nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh được xác định bằng mức giá tối thiểu trong khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại nông thôn và đô thị do Chính phủ quy định cho vùng Tây Nguyên, nhân với tỷ lệ (%) đối với nhóm đất phi nông nghiệp theo quy định xác định đơn giá thuê đất của UBND tỉnh tại vị trí của các khu, cụm công nghiệp.
 
Đối với đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh: được tính bằng mức giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn và đô thị cùng vị trí theo đường, đường phố cùng khu vực.
 
Đối với đất sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, đất xây dựng công trình sự nghiệp: được xác định theo giá đất ở liền kề.
 
Theo đánh giá của các chuyên gia, Bảng giá đất mới được ban hành áp dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2024 ở tất cả các vị trí và các loại đất hầu hết đều tăng 20% trở lên so với bảng giá đất cũ. Trong đó, giá đất ở phổ biến với mức tăng bình quân từ 31-90%. Giá của các loại đất nông nghiệp từ 21-84%.
 
Tuy nhiên, việc tăng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 của tỉnh là phù hợp với xu hướng tăng chung của toàn quốc. Những khu vực tăng cao, tăng đột biến là khu vực đã được đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh, khu dân cư tập trung, khu thương mại hiện có, những khu vực phát triển trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm, thu hút đầu tư của tỉnh…
 
Lan Anh
 
,