Sở Nội vụ tổ chức Cuộc thi Văn hóa công sở – năm 2020
Cập nhật lúc 16:53, Thứ Ba, 28/07/2020 (GMT+7)
.
Ngày 28-7, Sở Nội vụ tổ chức Cuộc thi Văn hóa công sở – năm 2020 nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. 
 
Tham gia cuộc thi có 5 đội với thành viên là công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn, Chi đoàn Sở Nội vụ gồm các đội thi: Ban Tôn giáo, Chi cục Văn thư – Lưu trữ, Thanh tra – Cải cách hành chính – Thi đua khen thưởng, Văn phòng – Xây dựng chính quyền, Công chức viên chức – Tổ chức biên chế. 
 
Các thí sinh thể hiện phần thi chào hỏi.
Các thí sinh thể hiện phần thi chào hỏi.
 
Cuộc thi gồm 4 phần thi: Phần chào hỏi, chủ đề “Chúng tôi với CCHC” được thể hiện với hình thức sân khấu khóa hoặc thơ, vè… nội dung xung quanh vấn đề giải quyết thủ tục hành chính, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa công sở và thực hiện hiệu quả CCHC cũng như mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc thi.
 
Phần thi kiến thức với chủ đề “Hiểu biết về CCHC” yêu cầu các đội phải trả lời các câu hỏi kiến thức về kết quả thực hiện CCHC nhà nước của tỉnh trong giai đoạn 2011 – 2020.
 
Trao giải cho các đội có thành tích cao tại cuộc thi.
Trao giải cho các đội đạt thành tích tại cuộc thi.
 
Phần thi “thuyết trình” về những gương tốt điển hình, phản ánh những tiêu cực xã hội, những tồn tại trong CCHC và giải quyết thủ tục hành chính; qua đó đề xuất phương thức, giải pháp giải quyết những vướng mắc, tồn tại nhằm mang lại hiệu quả CCHC trong thời gian tới, hướng đến xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, cải thiện mối quan hệ tích cực giữa cơ quan quản lý hành chính nhà nước với nhân dân và doanh nghiệp. Phần thi biểu diễn trang phục công sở với chủ đề “Bản sắc văn hóa Việt Nam” 
 
Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải A cho Đội Thanh tra – Cải cách hành chính – Thi đua khen thưởng; giải B: Đội Công chức viên chức – Tổ chức biên chế; giải C: Đội Ban Tôn giáo; giải Khuyến khích: Đội Chi cục Văn thư – Lưu trữ và Đội Văn phòng – Xây dựng chính quyền. 
 
Lan Anh
 
,