Tập trung tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp
Cập nhật lúc 10:56, Thứ Ba, 26/01/2021 (GMT+7)
.

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 21-1-2021 về tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk và các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, bầu cử của công dân; các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh… góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 737 đang tuần tra tại các điểm chốt trên tuyến biên giới bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 737 đang tuần tra tại các điểm chốt trên tuyến biên giới bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. (Ảnh minh họa)

Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và truyền thông, Bưu điện tỉnh, Công ty Điện lực Đắk Lắk có kế hoạch chỉ đạo triển khai cụ thể nhằm bảo đảm giao thông, thông tin liên lạc thông suốt và cung cấp điện phục vụ cho quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp triển khai công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống đại dịch Covid-19; chủ động xây dựng các phương án nhằm kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác bầu cử, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình bầu cử.  

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên chủ động thực hiện và bảo đảm kịp thời đúng tiến độ cuộc bầu cử; thực hiện công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; trình tự các bước tiến hành công việc trước, trong, sau ngày bầu cử và các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cuộc bầu cử; chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, Mặt trận cùng cấp, các cơ quan đơn vị liên quan trong việc giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử…

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác tổ chức bầu cử khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch bầu cử, chỉ đạo tổ chức và phục vụ tốt công tác bầu cử; có kế hoạch phòng, chống những diễn biến bất thường của thiên tai, dịch bệnh, kịp thời ngăn chạn các hành vi lợi dụng dân chủ để gây rối, làm ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả cuộc bầu cử…

Duy Tiến

 

,