Ký kết triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025
Cập nhật lúc 10:54, Thứ Ba, 26/01/2021 (GMT+7)
.

Đảng ủy Quân sự tỉnh và Huyện ủy Ea Kar vừa phối hợp tổ chức Hội nghị ký kết chương trình triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh và Huyện ủy Ea Kar đã cùng thảo luận, nhất trí ký kết chương trình triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 với các nội dung trọng tâm: triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phối hợp lãnh đạo xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với nhiệm vụ xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương.

4234
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Quân sự tỉnh và Huyện ủy Ea Kar chứng kiến ký kết chương trình phối hợp triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bên cạnh đó, từng bước đầu tư xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ huyện, tạo sự gắn kết giữa kinh tế và quốc phòng; kết hợp giữa xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phục vụ dân sinh với xây dựng các công trình phòng thủ bảo đảm số lượng, chất lượng; tăng cường đầu tư phát triển các công trình mang tính lưỡng dụng vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vừa sẵn sàng phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng khi có tình huống; phối hợp chặt chẽ trong triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang, giữ vững tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 25,7%, đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt trên 13%.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ea Kar đã ký kết phối hợp công tác kiểm tra - giám sát thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác hậu phương quân đội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Yến Ngọc

,