Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết của Trung ương
Cập nhật lúc 16:27, Thứ Năm, 08/11/2018 (GMT+7)
.

Sáng 8-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết của Trung ương cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 23 và Kết luận số 23 tại hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 23 và Kết luận số 23 tại hội nghị. Ảnh: H.Gia

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh quán triệt Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh quán triệt Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị. Ảnh: H.Gia

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9-2-2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22-11-2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22-3-2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: H.Gia

Ngoài ra các đại biểu còn được quán triệt, triển khai Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 3-7-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu tham dự nắm vững những nội dung cơ bản của các kết luận, nghị quyết, chỉ thị được quán triệt tại hội nghị để tổ chức quán triệt, triển khai một cách nghiêm túc và có hiệu quả tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Khả Lê

 

,