Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy họp thường kỳ tháng 10
Cập nhật lúc 13:50, Thứ Ba, 22/10/2019 (GMT+7)
.
Ngày 22-10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 10, Kỳ họp thứ 70 để xem xét kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình năm 2019; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên. 
 
Trong tháng 10-2019, UBKT các cấp đã tổ chức kiểm tra đối với 84 tổ chức đảng, 2.871 đảng viên (trong đó có 355 cấp uỷ viên các cấp). Qua kiểm tra cho thấy các tổ chức đảng và đảng viên cơ bản thực hiện tốt nội dung được kiểm tra. Tuy nhiên, UBKT các cấp cũng đã phát hiện và thi hành kỷ luật đối với 48 đảng viên vi phạm bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, khai trừ. 
 
th
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Xuân Lĩnh phát biểu tại cuộc họp. 
 
Bên cạnh đó, UBKT các cấp cũng đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng, 47 đảng viên. Kết quả, đã kết luận 3 tổ chức đảng, 47 đảng viên vi phạm; phải thi hành kỷ luật 44 đảng viên.
 
UBKT các cấp cũng giám sát chuyên đề đối với 43 tổ chức đảng và 66 đảng viên. Qua giám sát, chưa phát hiện tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.
 
th
Đại biểu nêu ý kiến tại cuộc họp. 
 
Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11, UBKT Tỉnh ủy sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan, tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020; tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin giữa UBKT với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị theo quy chế phối hợp, tập trung vào việc phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên; chủ động theo dõi, đôn đốc, thẩm định và kiểm tra các tổ chức đảng thực hiện việc khắc phục thiếu sót, khuyết điểm và các yêu cầu sau kiểm tra, giám sát, bảo đảm phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.
 
Hồng Chuyên
 
 
 
 
 
 
 
 
,