Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (mở rộng)
Cập nhật lúc 06:39, Thứ Bảy, 29/02/2020 (GMT+7)
.
Chiều 28-2, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) để triển khai thực hiện chương trình công tác 2020.
 
th
Đồng chí Đoàn Thị Biên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị
 
Hội nghị đã tiến hành rà soát bổ sung thực hiện quy trình nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các đồng chí tái cử, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025; phổ biến, quán triệt hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW ngày 14-2-2020 về công tác nhân sự Ủy ban Kiểm tra tại Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 65-KL/TW ngày 30-10-2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Kết luận số 67-KL/TW, ngày 16-12-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và một số văn bản khác.
 
th
Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị cũng đã thông qua Quyết định số 371 - QĐ/ĐUK, ngày 30-1-2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc công nhận đánh giá chất lượng 114 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc năm 2019. Theo đó, có 33/114 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 77/114 hoàn thành tốt nhiệm vụ; 4/114 hoàn thành nhiệm vụ.

th
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao Giấy khen tặng các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. 
 
Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đồng thời cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Đảng bộ Khối sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình phù hợp với tình hình thực tiễn, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: chuẩn bị chu đáo cho công tác Đại hội Đảng các cấp; nâng cao vai trò tham gia quản lý, lãnh đạo thúc đẩy phát triển doanh nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, chính trị, tư tưởng; tăng cường hoạt động kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp; nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể…
 
th
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh  biểu dương các tổ chức đảng có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2015-2019. 
 
Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cũng đã biểu dương các tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2019.
 
Hồng Chuyên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,