Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020 – 2025
Cập nhật lúc 16:17, Thứ Ba, 12/05/2020 (GMT+7)
.
Ngày 12-5, Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là đại hội được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lựa chọn thí điểm bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư.
 
Đảng bộ Sở Tài chính hiện có 4 chi bộ trực thuộc, với 48 đảng viên. Theo đánh giá tại đại hội, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy đã lãnh đạo cơ quan tham mưu hiệu quả cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách; thuế, phí; mua sắm và quản lý, sử dụng tài sản công; đầu tư tài chính, giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương. Cụ thể, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 22,5% so với đầu nhiệm kỳ; thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý đối với 29 doanh nghiệp dịch vụ công ích và các công ty nông, lâm nghiệp; công tác quản lý, sử dụng tài sản công hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí; thị trường được điều hành ổn định, bảo đảm lành mạnh, góp phần kiềm chế lạm phát. Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng luôn quan tâm đến công tác ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính và cải cách tài chính công.
 
Các đại biểu dự đại hội
Các đại biểu dự đại hội
 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể quần chúng và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã kết nạp 15 đảng viên mới, đạt 125% chỉ tiêu đề ra. 
 
Đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Đại hội đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 với các chỉ tiêu quan trọng: phấn đấu kết nạp 8 đảng viên mới, 100% công chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ; xây dựng Đảng bộ và các chi bộ đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hằng năm có 100% đảng viên, quần chúng thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng 1 gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.
 
Bì thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đoàn Thị Biên chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính khóa X
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đoàn Thị Biên chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính khóa X
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 9 ủy viên; bầu 3 đồng chí vào Ban Thường vụ. Đồng chí Bùi Văn Yên được đại hội bầu làm Bí thư Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Tấn Thành làm Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng bầu 2 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
Minh Thông
,