Huyện Cư Kuin tuyên dương điển hình học và làm theo gương Bác
Cập nhật lúc 16:25, Thứ Hai, 25/05/2020 (GMT+7)
.
Huyện ủy Cư Kuin vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Trong 4 năm qua, Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức cho hơn 520 lượt cán bộ chủ chốt của huyện và hơn 10.600 cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện học tập, quán triệt, triển khai các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Thực hiện Chương trình “Tiết kiệm làm theo lời Bác”, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện đã tiết kiệm hơn 1,7 tỷ đồng để hỗ trợ xây mới 23 căn nhà, sửa chữa 14 căn nhà cho các hộ nghèo và một số hỗ trợ khác với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng…
 
th
Huyện ủy Cư Kuin tặng Giấy khen cho cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020.
 
 
Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chị thị số 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…
 
Nhân dịp này, Huyện ủy Cư Kuin đã tặng Giấy khen cho 14 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020.
 
Hồng Chuyên
 
,